Slik bruker du knappekontrollene på Sonos-produkter

Denne artikkelen viser hvordan du kontrollerer Sonos-systemet med knappkontrollene på Sonos-produktene dine, som på Play:1 og Playbar. For produkter som Sonos One og Move som har berøringskontroller i stedet for knapper, se artikkelen vår om bruk av berøringskontroller.


Spill av og sett på pause

  • Trykk spill av / sett på pause-knappen én gang for å spille av musikk eller sette den på pause.


Endre volumet

  • Trykk på +-knappen (pluss) for å skru opp volumet.
  • Trykk på --knappen (minus) for å skru ned volumet.Hopp til neste spor

  • Trykk på spill av / sett på pause-knappen to ganger for å hoppe over et spor (når det er aktuelt).
  • Trykk på spill av / sett på pause-knappen tre ganger for å spille av forrige spor (når det er aktuelt).


Gruppere rom

  1. Trykk og hold på spill av / sett på pause-knappen på et produkt for å gruppere det med et annet rom som spiller. Hvis du har flere rom som spiller forskjellig innhold, fortsett å holde spill av / sett på pause-knappen for å gå gjennom hvert rom som spiller noe.
  2. Slipp spill av / sett på pause-knappen og det produktet vil nå bli gruppert med rommet som spiller musikken du ønsker å høre.


Deaktiver knappekontroller

  1. Åpne Sonos-appen for iOS eller Android.
  2. Gå til fanen Innstillinger, trykk på System og velg produktet du vil deaktivere berøringskontroller for.
  3. Trykk på Berøringskontroller for å deaktivere eller aktivere berøringskontrollene på vedkommende produkt.

Trenger du fortsatt hjelp?

Teknikerne våre kan hjelpe over telefonen eller med direktechat. Du kan også stille spørsmål til og søke etter svar hos andre Sonos-eiere i Sonos-fellesskapet vårt.