Felmeddelandet Datorn hittades inte vid användning av ett musikbibliotek

Det här felet kan uppstå om Sonos inte lyckas hitta den dator eller enhet där musikbiblioteket finns. Följande anvisningar kan också användas för felet ”Det gick inte att ansluta”, om felmeddelandet inkluderar namnet på den dator eller enhet som Sonos-systemet försöker ansluta till. Nedan beskrivs några åtgärder som vanligtvis åtgärdar det här felet.


Kontrollera att din PC, Mac-dator eller NAS-enhet är påslagen.

Om datorn eller NAS-enheten är avstängd eller i viloläge kan Sonos inte komma åt filerna i musikbiblioteket. Om musiken avbryts på grund av att datorn går in i viloläge kan du justera inställningarna för viloläget för att förhindra detta. På Windows-datorer finns de här inställningarna under Inställningar > System > Ström & batteri. I macOS hittar du de här inställningarna under Systeminställningar > Batteri eller Strömsparläge.


Konfigurera brandväggen

Om din dator använder säkerhetsprogram med en brandvägg kan det hända att denna blockerar möjligheten att dela musikfiler med Sonos. Du hittar mer information i vår artikel om konfigurering av brandväggar.


Konfigurera fildelningsinställningarna för en Mac-dator

Om du använder macOS kan du prova att inaktivera Fildelning genom att välja Systeminställningar > Allmänt > Delning. Inaktivera Fildelning och gör ett nytt försök att lägga till musikbiblioteket.


Kontrollera datorns Wi-Fi-anslutning

Om musikbiblioteket är lagrat på en PC eller Mac-dator med en svag trådlös anslutning kan det hända att du upplever avbrott i ljudet eller får felmeddelanden när du försöker lägga till eller spela upp musik.

Kontrollera att datorn har en stark Wi-Fi-anslutning eller är ansluten till hemmanätverket med en nätverkskabel. Om datorn är ansluten med en nätverkskabel bör du inaktivera Wi-Fi-anslutningen.

Behöver du mer hjälp?

Våra teknikexperter kan hjälpa dig via telefon eller livechatt. Du kan också ställa frågor till andra Sonosägare och få dem besvarade i Sonos användarforum.