Styr Sonos med Google Assistent

I den här artikeln beskrivs hur du kan styra Sonos-systemet med Google Assistent. Läs vår artikel om att installera Google Assistent på Sonos om du inte redan har installerat den.


Grundläggande kommandon

Med Google Assistent på Sonos kan du använda grundläggande uppspelningskommandon som spela upp, pausa, hoppa över och höj/sänk volymen. Du hittar ytterligare information om att använda Google Assistent med Sonos i Googles artikel om grundläggande mediakommandon. Nedan hittar du några tips och särskilda kommandon för att styra Sonos:


  • Du kan välja en standardhögtalare så att innehåll alltid spelas upp i ett visst rum, utan att du behöver säga rumsnamnet i kommandot.


  • Om flera personer använder Google Assistent på Sonos kan du konfigurera röstmatchning för att få användaranpassade svar och innehåll baserat på vem som pratar.


  • I stereopar med röstaktiverade högtalare kommer bara den ena högtalaren att aktivera sin mikrofon och svara på kommandon.


Tv-kommandon

Du kan använda Google Assistent för att slå på och av tv:n. För att kunna göra detta behöver du ha en hemmabioprodukt från Sonos ansluten till tv:n via HDMI-ARC. Sedan kan du använda kommandon som ”Hey Google, sätt på tv:n”.

I hemmabiosystem från Sonos som innehåller röstaktiverade surroundhögtalare och har en röstaktiverad hemmabiohögtalare som styrenhet, som till exempel Beam eller Arc, kommer mikrofonerna att inaktiveras på surroundhögtalarna och Google Assistent kommer att svara på hemmabiohögtalaren. Om den hemmabiohögtalare som används som styrenhet inte är röstaktiverad kommer bara den ena surroundhögtalaren att aktivera sin mikrofon och svara på kommandon.

Behöver du mer hjälp?

Våra teknikexperter kan hjälpa dig via telefon eller livechatt. Du kan också ställa frågor till andra Sonosägare och få dem besvarade i Sonos användarforum.