Redigera kön

Du kan redigera musikkön i Sonos-appen för att byta ordning på spåren, ta bort spår eller tömma kön helt.


iOS eller Android

Tryck på knappen högst upp till höger på skärmen Spelar nu och tryck sedan på knappen Redigera längst ner på skärmen.


Byt ordning på spåren

Tryck och håll ikonen till höger om ett spår och dra det uppåt eller neråt i listan.


Ta bort ett spår

Tryck på ikonen till vänster om spåret och tryck sedan på Ta bort.


Rensa kön

Tryck på knappen Rensa längst ner till vänster på skärmen. Om musikuppspelning pågår när du rensar kön kommer den att stoppas.


När du har redigerat klart, tryck på Klar.macOS eller Windows

Kön visas under Spelar nu i mitten av fönstret.


Byt ordning på spåren

Klicka och håll ett spår och dra det sedan uppåt eller neråt i listan.


Ta bort ett spår

Högerklicka på spåret eller klicka på knappen ▼ Mer information och välj sedan Ta bort låt.


Rensa kön

Klicka på knappen Rensa kö längst ner till vänster i fönstret. Om musikuppspelning pågår när du rensar kön kommer den att stoppas.

Behöver du mer hjälp?

Våra teknikexperter kan hjälpa dig via telefon eller livechatt. Du kan också ställa frågor till andra Sonosägare och få dem besvarade i Sonos användarforum.