Lyssna på hemmabioljud i Sonos Ace med Flytta tv-ljudet

När Sonos Ace används tillsammans med en kompatibel hemmabiohögtalare från Sonos kan du lyssna på hemmabioljudet i hörlurarna genom att använda funktionen Flytta tv-ljudet. I den här artikeln går vi igenom hur du konfigurerar och använder Flytta tv-ljudet, vilka krav som finns för funktionen och de olika inställningarna du kan justera.

Krav

Du behöver Sonosappen för iOS för att kunna flytta tv-ljudet. Stöd för Androidenheter kommer snart. WiFi måste vara aktiverat på hemmabiohögtalaren för att den ska fungera med funktionen Flytta tv-ljudet.


Hemmabiohögtalare som stöds

Du kan använda funktionen Flytta tv-ljudet med följande hemmabiohögtalare:

  • Arc
  • Arc SL

Funktionen kommer snart att vara tillgänglig med följande hemmabiohögtalare:

  • Beam (gen 1)
  • Beam (gen 2)
  • Ray

Ställ in flytt av tv-ljud

För att du ska kunna ställa in flytt av tv-ljudet måste Sonos Ace redan vara installerade i Sonosappen och anslutna till en iOS-enhet.

  1. Öppna menyn Inställningar och välj Sonos Ace under Hörlurar.
  2. Välj Lägg till flytt av tv-ljud under Hemmabio.
  3. Välj den hemmabiohögtalare du vill använda och följ anvisningarna i appen för att utföra installationen.

Flytta ljudet från tv:n till Sonos Ace

För att du ska kunna flytta hemmabioljudet från tv:n till dina hörlurar måste tv:n vara påslagen och tv-ljudet redan spelas upp via en hemmabiohögtalare.

  • På Sonos Ace kan du flytta tv-ljudet genom att trycka länge på innehållsknappen på höger öronkåpa.
  • I Sonosappen kan du flytta ljudet från informationsskärmen för Sonos Ace. Tryck på knappen Flytta för att spela upp tv-ljudet i hörlurarna.

Hemmabioinställningar på Sonos Ace

Medan tv-ljudet från en hemmabiohögtalare spelas upp i Sonos Ace kan du justera inställningarna för rymligt ljud och huvudspårning i Sonosappen.

Öppna menyn Inställningar och välj Sonos Ace under Hörlurar. I avsnittet Hemmabio kan du justera inställningarna nedan.

Rymligt ljud

När rymligt ljud är aktiverat skapar hemmabiohögtalaren en rymlig ljudmix som skickas till Sonos Ace. Detta ger en komplett surroundupplevelse när du tittar på innehåll med surroundljud eller Atmosljud. Om du spelar upp stereoljud hör du en virtuell rymlig ljudmix.

Dynamisk huvudspårning

Dynamisk huvudspårning justerar riktningen på det rymliga ljudet när du rör på huvudet, vilket ger känslan av att hemmabioljudet kommer från ett visst håll.

När du aktiverar dynamisk huvudspårning kommer ljudets mittpunkt att vara precis framför platsen där du sitter. Du kan justera detta genom att inaktivera dynamisk huvudspårning, vända dig mot platsen där du vill att ljudets mittpunkt ska vara och därefter aktivera dynamisk huvudspårning igen.

Behöver du mer hjälp?

Våra teknikexperter kan hjälpa dig via telefon eller livechatt. Du kan också ställa frågor till andra Sonosägare och få dem besvarade i Sonos användarforum.