Anslut Sonos Era 100 via Bluetooth

I den här artikeln beskrivs hur du ansluter, kopplar från och återansluter enheter till Era 100 via Bluetooth.

Innan du börjar

Anslut en enhet till Era 100

Följ anvisningarna nedan för att ansluta en enhet till Era 100 via Bluetooth:

 1. Tryck på Bluetoothknappen på baksidan av Era 100 och håll den intryckt tills du hör en ljudsignal. Statuslampan på framsidan börjar blinka med blått sken.
 2. Öppna Bluetoothinställningarna på din enhet och välj Era 100 i listan med enheter.
 3. När anslutningen har upprättats kommer ytterligare en ljudsignal att spelas upp och lampan lyser med fast blått sken i några sekunder.

Du kan upprepa processen för att ansluta ytterligare Bluetoothenheter till Era 100.


Koppla bort enheten från Era 100

Följ anvisningarna nedan för att koppla bort Bluetoothenheten från Era 100.

På Bluetoothenheten:

 1. Öppna enhetens Bluetoothinställningar.
 2. Välj Era 100 och tryck eller klicka på Koppla från.

På Era 100:

 • Stäng av Bluetoothläget genom att trycka på Bluetoothknappen på baksidan av Era 100 medan den är ansluten till enheten via Bluetooth.

Era 100 har inställningen Automatisk frånkoppling vid inaktivitet som innebär att den kopplas bort från en Bluetoothenhet om den inte används på 30 minuter. Den här inställningen är avstängd som standard, men kan aktiveras på fliken Inställningar, under System > Era 100 > Bluetooth > Automatisk frånkoppling vid inaktivitet.

Återanslut Era 100 till en Bluetoothenhet

Följ anvisningarna nedan för att återansluta en enhet som tidigare har varit ansluten till Era 100:

På Bluetoothenheten:

 1. Öppna enhetens Bluetoothinställningar.
 2. Välj Era 100 i listan över tidigare anslutna enheter för att återupprätta anslutningen.

På Era 100:

 1. Tryck på Bluetoothknappen på baksidan av Era 100 för att slå på Bluetoothläget. Era 100 kommer att söka efter den Bluetoothenhet den var ansluten till senast.
 2. När Era 100 hittar en enhet som den har varit ansluten till tidigare växlar statuslampan till ett fast blått sken under en kort stund och en ljudsignal spelas upp för att bekräfta att anslutningen har återupprättats.

Ytterligare information

 • När Era 100 används som surroundhögtalare är Bluetoothfunktionen avstängd.
 • Statuslampan på Era 100 är inaktiverad som standard. Om du vill att statuslampan på Era 100 alltid ska lysa blått medan högtalaren är ansluten till en Bluetoothenhet kan du aktivera statuslampan på fliken Inställningar, under System > Era 100 > Maskinvara > Statuslampa.

Behöver du mer hjälp?

Våra teknikexperter kan hjälpa dig via telefon eller livechatt. Du kan också ställa frågor till andra Sonosägare och få dem besvarade i Sonos användarforum.