Anslut Sonos Move 2 via Bluetooth

I den här artikeln beskrivs hur du ansluter, kopplar från och återansluter enheter till Move 2 via Bluetooth.

Innan du börjar

 • Move 2 måste konfigureras med Sonosappen medan den är ansluten till Wi-Fi innan den kan anslutas till en enhet via Bluetooth.
 • Två Move 2 i ett stereopar kan spela upp Bluetoothljud när de är anslutna till Wi-Fi. Stereokoppling är inte tillgängligt när högtalarna befinner sig utanför Wi-Fi-nätverkets räckvidd.

Anslut en enhet till Move 2

Följ anvisningarna nedan för att ansluta en enhet till Move 2 via Bluetooth:

 1. Tryck på Bluetoothknappen på baksidan av Move 2 och håll den intryckt tills en ljudsignal hörs. Statuslampan på framsidan börjar blinka med blått sken.
 2. Öppna Bluetoothinställningarna på din enhet och välj Move 2 i listan med enheter.
 3. När anslutningen har upprättats kommer ytterligare en ljudsignal att spelas upp och lampan lyser med fast blått sken i några sekunder.

Du kan upprepa processen för att ansluta ytterligare Bluetoothenheter till Move 2.
Koppla bort enheten från Move 2

Följ anvisningarna nedan för att koppla bort Bluetoothenheten från Move 2.


På Bluetoothenheten:

 1. Öppna enhetens Bluetoothinställningar.
 2. Välj Move 2 och tryck eller klicka på Koppla från.

På Move 2:

Stäng av Bluetoothläget genom att trycka på Bluetoothknappen på baksidan av Move 2 medan den är ansluten till enheten via Bluetooth.

Move 2 har inställningen Automatisk frånkoppling vid inaktivitet som innebär att den kopplas bort från en Bluetoothenhet om den inte används på 30 minuter. Den här inställningen är avstängd som standard, men kan aktiveras på fliken Inställningar, under System > Move 2 > Bluetooth > Automatisk frånkoppling vid inaktivitet.Återanslut Move 2 till en Bluetoothenhet

Följ anvisningarna nedan för att återansluta en enhet som tidigare har varit ansluten till Move 2:


På Bluetoothenheten:

 1. Öppna enhetens Bluetoothinställningar.
 2. Välj Move 2 i listan över tidigare anslutna enheter för att återupprätta anslutningen.

På Move 2:

 1. Tryck på Bluetoothknappen på baksidan av Move 2 för att slå på Bluetoothläget. Move 2 kommer att söka efter den Bluetoothenhet den var ansluten till senast.
 2. När Move 2 hittar en enhet som den har varit ansluten till tidigare växlar statuslampan till ett fast blått sken och en ljudsignal spelas upp för att bekräfta att anslutningen har återupprättats.

Move 2 kan ställas in så att den automatiskt återansluter till den Bluetoothenhet den var ansluten till senast. Den här inställningen är avstängd som standard, men kan aktiveras på fliken Inställningar, under System > Move 2 > Bluetooth > Anslut alltid automatiskt.

Behöver du mer hjälp?

Våra teknikexperter kan hjälpa dig via telefon eller livechatt. Du kan också ställa frågor till andra Sonosägare och få dem besvarade i Sonos användarforum.