Parkoppla Sonos Roam 2 med en Bluetoothenhet

Den här artikeln visar dig hur du parar, kopplar från och återansluter dina enheter till Roam 2 via Bluetooth.

Innan du börjar

 • Se till att Roam 2 är påslagen och vaken innan du följer stegen nedan.
 • Två Roam 2 i ett stereopar kan spela Bluetooth-ljud när de är anslutna till WiFi. När de är borta från ett WiFi-nätverk är stereoparning inte tillgänglig.

Para ihop din Bluetooth-enhet med Roam 2

 1. Tryck och håll inne Bluetooth-knappen på baksidan av Roam 2 i en sekund. Du kommer att höra parningstonen och statuslampan på framsidan börjar blinka blått.
 2. Gå till din enhets Bluetooth-inställningar och välj din Roam 2 från enhetslistan.
 3. När kopplingen är lyckad kommer du att höra en annan ton och statuslampan ändras till fast blå.

Du kan upprepa dessa steg för att para ihop ytterligare Bluetooth-enheter med Roam 2.

Koppla från Roam 2 från din Bluetooth-enhet

Från din Bluetooth-enhet:

 1. Gå till din enhets Bluetooth-inställningar.
 2. Välj listningen för din Roam 2, sedan välj Koppla från.

Från din Roam 2:

Roam 2 kommer att koppla från din Bluetooth-enhet när den går i vila eller är avstängd.

Om du har använt Sonos-appen för att installera din Roam 2 och ansluta den till WiFi, kommer Roam 2 att vara i WiFi-läge när den väcks eller slås på igen.

Roam 2 har en inställning för automatisk frånkoppling vid inaktivitet som kopplar från Roam 2 från en Bluetooth-enhet efter 30 minuters inaktivitet. Denna inställning är avstängd som standard, men kan aktiveras i Inställningar-menyn. Välj din Roam 2, gå sedan till Bluetooth > Idle Auto Disconnect.

Återanslut din Roam 2 till din Bluetooth-enhet

Följ dessa steg för att återansluta till Roam från en tidigare parade enhet:

Från din Bluetooth-enhet:

 1. Gå till enhetens Bluetooth-inställningar.
 2. Välj Roam 2 från listan över tidigare anslutna enheter för att återansluta din parade enhet.

Från din Roam 2:

 1. Tryck på Bluetooth-knappen på baksidan av Roam 2.
 2. Statuslampan blir fast blå och du kommer att höra en annan ton som bekräftar att Roam 2 har återanslutit till din Bluetooth-enhet.

Som standard kommer Roam 2 automatiskt att återansluta till sin senast använda Bluetooth-enhet. Du kan stänga av den här inställningen i Inställningar-menyn. Välj din Roam 2, gå sedan till Bluetooth > Alltid Auto-Anslut.

Behöver du mer hjälp?

Våra teknikexperter kan hjälpa dig via telefon eller livechatt. Du kan också ställa frågor till andra Sonosägare och få dem besvarade i Sonos användarforum.