Försätt Sonos Move i viloläge

Sonos Move kan försättas i viloläge för att spara batterierna och inaktivera touchkontrollerna när den inte står på strömbasen.

När Move inte är placerad på strömbasen och inte används på 30 minuter övergår den automatiskt till viloläget. Tryck på strömknappen på baksidan och släpp upp den för att försätta Move i viloläget. En kort signal hörs och LED-lampan släcks. När Move är i viloläget varar batteriet i upp till 120 timmar.

För att väcka Move igen, tryck och släpp strömknappen eller sätt högtalaren på strömbasen.

Observera att du inte stänger av Move helt om du försätter den i viloläget. Du hittar anvisningar om hur du stänger av Move i vår artikel om att stänga av Sonos.


Behöver du mer hjälp?

Våra teknikexperter kan hjälpa dig via telefon eller livechatt. Du kan också ställa frågor till andra Sonosägare och få dem besvarade i Sonos användarforum.