Ställ in en väckning på Sonos

Använd väckningar för att vakna till dina favoritlåtar på morgonen eller ställa in påminnelser under dagen. Följ anvisningarna nedan för att ställa in väckningar på dina Sonosprodukter.

Se vår artikel om att ställa in en vilotimer på Sonos om du vill att musiken ska stängas av automatiskt efter en viss tidsperiod.


Sonosappen för iOS eller Android

 1. Gå till menyn Inställningar.
 2. Välj knappen Hantera bredvid Mitt system.
 3. Välj Alarm.
 4. För att skapa ett nytt alarm, välj Lägg till Alarm. För att redigera ett befintligt alarm, välj alarmet från listan.
 5. Ställ in önskad tid, rum och musikinställningar. Du kan också justera önskad volym, när alarmet upprepas och hur länge alarmet kommer att låta.
 6. Välj Spara.

Sonosappen för macOS eller Windows

 1. Klicka på Väckningar längst ner i panelen Välj en musikkälla på höger sida i Sonosappen.
 2. Klicka på plusikonen i macOS eller knappen Lägg till i Windows för att skapa en ny väckning. Klicka på väckningsnamnet följt av Redigera för att ändra en befintlig väckning.
 3. Ställ in tid, rum, musik, frekvens och volym.
 4. Klicka på OK för att spara väckningen.

Sonos S1 Controller-appen för iOS eller Android

 1. Öppna fliken Rum och välj ikonen för Väckning .
 2. Välj Lägg till väckning för att skapa en ny väckning. Välj en befintlig väckning i listan för att redigera den.
 3. Ställ in tid, rum, musik, frekvens och volym.
 4. Välj Spara.

Du kommer även åt dina väckningar från fliken Inställningar, genom att klicka på System > Väckningar.


Ytterligare information

 • Om du kryssar för ”Inkludera grupperade rum” spelas väckningen upp i alla rum som är grupperade när den sätter igång. Den spelas inte upp i de rum som var grupperade när väckningen ursprungligen lades till i Sonossystemet.
 • För att spela upp spår från ett lokalt musikbibliotek måste du först lägga till dem i en Sonosspellista eller i Importerade spellistor och därefter välja spellistan som väckningens källa.
 • Du kan ställa in max 32 väckningar på Sonos.

Behöver du mer hjälp?

Våra teknikexperter kan hjälpa dig via telefon eller livechatt. Du kan också ställa frågor till andra Sonosägare och få dem besvarade i Sonos användarforum.