Sonos-appens behörigheter

Vissa Sonos-funktioner kräver att olika behörigheter är aktiverade på din mobila enhet. Den här artikeln ger en beskrivning av varje behörighet och hur den används av Sonos. Din personliga integritet är viktig för oss. Du hittar ytterligare information på vår sida om Sonos sekretesspolicy.iOS-enheter

I iOS visas en dialogruta varje gång Sonos begär en ny behörighet, som du kan välja att godkänna eller neka. I vissa fall måste du ge Sonos behörighet för att kunna använda en funktion.

Begärd behörighet

Beskrivning

Lokalt nätverk

Åtkomst till lokalt nätverk krävs för att Sonos-appen ska kunna installera eller ansluta till Sonos-produkter i ditt nätverk.

Platstjänster

Åtkomst till platsinformation krävs för att hitta produkter i närheten under installationsprocessen och för att hämta information om din mobila enhets Wi-Fi-nätverk. Om du inte aktiverar detta kommer du inte att kunna installera dina Sonos-produkter.

Bluetooth

Bluetoothåtkomst krävs för att Sonos ska kunna hitta högtalare i närheten under installationsprocessen. Det är också nödvändigt för att kunna installera och använda en Sonosprodukt i Bluetoothläget.

Mobildata

Sonos använder inte mobildata för att streama eller när produkter kommunicerar med varandra. Det används för att kontrollera om det finns en aktiv mobilförbindelse för att kunna visa mer information om Sonos-systemet när inget Wi-Fi-nätverk är tillgängligt. Systemets funktion påverkas inte på något sätt om du väljer att inte ge Sonos den här behörigheten.

Mikrofonåtkomst

Används för att hitta Sonos-produkter under installationen. Om du inte tillåter detta kan det hända att det inte går att installera dina Sonos-produkter.

Används vid Trueplay-justering för att mäta rummets akustik genom att lyssna på en testsignal som spelas upp av Sonos-högtalarna. Om du väljer att inte ge Sonos den här behörigheten kommer du inte att kunna justera dina högtalare med Trueplay.

NFC (närfältskommunikation)

Används för att hitta Sonos-produkter under installationen. Om du inte tillåter detta kan det hända att det inte går att installera dina Sonos-produkter.

Android-enheter

I Android visas en dialogruta varje gång Sonos begär en ny behörighet, som du kan välja att godkänna eller neka. Vissa äldre Android-versioner kräver att du ger behörigheterna i samband med att appen installeras. Behörigheterna kan sedan ändras med hjälp av anvisningarna i den här artikeln.

Begärd behörighet

Beskrivning

Tillåt platsåtkomst

Detta gör det möjligt för Sonos att hitta högtalare i närheten under installationsprocessen. Om du inte aktiverar detta kommer du inte att kunna installera högtalarna.

Ungefärlig plats (nätverksbaserad)

Platsåtkomst används för att hitta högtalare i närheten under installationsprocessen och för att hämta information om din mobila enhets Wi-Fi-nätverk. Genom att samla in information om den ungefärliga platsen för ditt Sonos-system kan vi fylla i ditt postnummer automatiskt och identifiera vilken radiosändare du tillhör så att detta redan är klart när du har installerat systemet.

Bluetooth

Bluetoothåtkomst krävs för att Sonos ska kunna hitta högtalare i närheten under installationsprocessen. Det är också nödvändigt för att kunna installera och använda en Sonosprodukt i Bluetoothläget.

NFC (närfältskommunikation)

Används för att hitta Sonos-produkter under installationen. Om du inte tillåter detta kan det hända att det inte går att installera dina Sonos-produkter.

Mikrofonåtkomst

Används för att hitta Sonos-produkter under installationen. Om du inte tillåter detta kan det hända att det inte går att installera dina Sonos-produkter.

Full nätverksåtkomst

Används under installationen för att ansluta din enhet till Sonos trådlösa nätverk.

Visa nätverksanslutningar

Används för att avgöra vilket nätverk Sonos ska anslutas till.

Visa Wi-Fi-anslutningar

Används för att avgöra vilket nätverk Sonos ska anslutas till.

Ändra nätverksanslutning

Används under installationen för att automatiskt ansluta enheten till Sonos-nätverket.

Anslut och ta bort anslutning till Wi-Fi

Används under installationen för att automatiskt ansluta enheten till Sonos-nätverket och koppla bort den från nätverket.

Tillåt multicast-mottagning via Wi-Fi

Multicast används för kommunikation mellan Sonos-produkterna och kontroller, samt mellan Sonos-produkterna själva.

Läs känslig logginformation

Sonos-systemet kan samla in felsökningsloggar från alla Sonos-produkter samt viss information från de kontroller du använder. Den här informationen inkluderar anslutningsmeddelanden mellan Sonos-systemet och kontrollen, grundläggande nätverksinformation (IP, SSID) samt information om enheten (tillverkare, modell och version).

Ändra eller ta bort innehåll på USB-minne och testa åtkomst till skyddat lagringsutrymme

De här alternativen gör det möjligt att installera Sonos-appen på SD-kortet om ditt interna lagringsutrymme börjar ta slut.

Förhindra att enhet går i viloläge

Används vid uppspelning av musikfiler som finns lagrade på enheten.

macOS-enheter (10.14 eller senare)

Dessa behörigheter är för specifika funktioner i Sonos S1 Controller-appen.

Begärd behörighet

Beskrivning

Hjälpmedel

Om du tillåter detta kan du styra Sonos från Mac-tangentbordet med hjälp av knapparna för spela upp/pausa och framåt/bakåt. Om du inte använder de här knapparna för att styra Sonos kan du neka denna behörighet.

Om du vill använda knapparna eller nekade åtkomst av misstag måste du ge Sonos behörighet att komma åt dem.

Aviseringar

När notiser är tillåtna kommer Sonos att skicka skrivbordsnotiser till Macen varje gång ett nytt spår spelas. Notiser kan aktiveras eller inaktiveras i Systeminställningar > Notiser > Sonos S1 Controller.

Behöver du mer hjälp?

Våra teknikexperter kan hjälpa dig via telefon eller livechatt. Du kan också ställa frågor till andra Sonosägare och få dem besvarade i Sonos användarforum.