Meddelandet ”Inga produkter hittades” visas i Sonosappen

Om du ser det här meddelandet betyder det att Sonosappen inte lyckas ansluta till dina Sonosprodukter. Följ anvisningarna nedan för att återupprätta anslutningen till Sonossystemet.

De här anvisningarna gäller även för Sonos S1 Controller-appen om meddelandet ”Kan inte ansluta till Sonos” visas. Tryck på meddelandet ”Kan inte ansluta till Sonos” och följ anvisningarna i appen för att återupprätta anslutningen till systemet.

Vanliga lösningar

Prova de här snabba åtgärderna först och se om Sonosappen lyckas återupprätta anslutningen till systemet.

Kontrollera strömmen till Sonosprodukten

Kontrollera att strömsladden är ordentligt ansluten till både Sonosprodukten och eluttaget. Normalt lyser ett fast vitt ljus på Sonosprodukten när den har strömförsörjning och är redo att användas.

Koppla ur routern från strömkällan och koppla sedan in den igen

Vänta en minut eller två medan routern startar. Se till att din telefon, surfplatta eller dator har återanslutits till rätt Wi-Fi-nätverk innan du kontrollerar Sonosappen igen.

Kontrollera att du är ansluten till rätt Wi-Fi-nätverk

Öppna Wi-Fi-inställningarna på din dator, telefon eller surfplatta och kontrollera att den är ansluten till samma Wi-Fi-nätverk som Sonos. Kontrollera att enheten inte är ansluten till ett gästnätverk eftersom det kan hindra den från att ansluta till Sonos.


Nästa steg

Om Sonosappen inte har lyckats återupprätta anslutningen när du har vidtagit de vanligaste åtgärderna ovan kan du prova att göra följande.

Anslut Sonos igen när du har ändrat routerns inställningar eller bytt ut routern

Om du har installerat en ny router eller ändrat inställningarna för den befintliga routern kan det hindra Sonosappen från att ansluta till Sonossystemet.

Sonosappen kan hjälpa dig att återupprätta anslutningen mellan systemet och Wi-Fi-nätverket eller den nya routern. Läs vår artikel om att ansluta Sonos till en ny router om du nyligen har bytt ut din router eller ändrat Wi-Fi-nätverkets namn eller lösenord.

Stäng av VPN-anslutningen

Om du använder en VPN-anslutning på din mobila enhet eller dator kan du prova att stänga av den och se om Sonosappen lyckas återupprätta anslutningen till systemet.

Kontrollera nätverkskabeln om Sonos är trådbundet ansluten till routern.

Kontrollera att nätverkskabeln är ordentligt ansluten till både routern och Sonosprodukten. Om möjligt, prova att ansluta nätverkskabeln till en annan port på Sonosprodukten eller routern. Du kan också prova att använda en annan nätverkskabel för att ta reda på om det är fel på den befintliga kabeln.


Om Sonosappen fortfarande inte lyckas återupprätta anslutningen när du har utfört ovanstående åtgärder bör du kontakta Sonos support för vidare hjälp.

Behöver du mer hjälp?

Våra teknikexperter kan hjälpa dig via telefon eller livechatt. Du kan också ställa frågor till andra Sonosägare och få dem besvarade i Sonos användarforum.