Anslut Sonos till en ny router eller ett nytt Wi-Fi-nätverk

Om du ändrar Wi-Fi-nätverkets namn eller lösenord, eller byter ut routern behöver du uppdatera Sonossystemets nätverksinformation. Den här artikeln hjälper dig att ansluta Sonossystemet till en ny router eller ett nytt Wi-Fi-nätverk.


Sonosappen för iOS eller Android

Sonosappen, version 80.0

Sonosappen kan inte uppdatera Sonossystemets inloggningsuppgifter för Wi-Fi just nu. Möjligheten att göra detta kommer att bli tillgänglig igen i en kommande uppdatering.


Använd någon av de tillfälliga lösningarna nedan för att ansluta dina Sonosprodukter till ett nytt Wi-Fi-nätverk eller ange ett nytt Wi-Fi-lösenord.

Byt till en trådbunden installation

Vissa Sonosprodukter kan skapa ett eget dedikerat Wi-Fi-nätverk om de är anslutna till routern via kabel. Andra Sonosprodukter kan sedan använda detta nätverk.

Om du har Sonosprodukter som har stöd för detta kan du lösa problemet tillfälligt genom att installera Sonossystemet som ett trådbundet system. Du hittar anvisningar om hur du växlar till en trådbunden installation och en lista med produkter som inte har stöd för den här typen av installation i den här artikeln.

Återställ dina Sonosprodukter och installera dem på nytt

För att kunna anslutas till ett nytt nätverk eller använda ett nytt Wi-Fi-lösenord måste dina Sonosprodukter fabriksåterställas och installeras på nytt. Under installationen kommer du att ange det nya namnet och lösenordet för Wi-Fi-nätverket på varje produkt.

Kontakta Sonos support om du behöver ytterligare hjälp med detta.

  1. Återställ alla produkter i ditt system till fabriksinställningarna. Detta raderar all befintlig systeminformation, inklusive inställningar, Sonosspellistor och Sonosfavoriter.
  2. Stäng Sonosappen och öppna den igen. Om alla produkter har återställts visas meddelandet ”Inga produkter hittades” i Sonosappen.
  3. Öppna menyn Inställningar . Återställda produkter i närheten upptäcks och ett installationsmeddelande visas högst upp på skärmen.
  4. Välj en av dina återställda produkter och följ anvisningarna i appen för att installera den på nytt. Du kommer att välja ett Wi-Fi-nätverk och ange ett Wi-Fi-lösenord under det här steget.
  5. Upprepa steg 4 för alla återställda produkter.
  6. Lägg till eventuella innehållstjänster och rösttjänster som fanns på systemet tidigare.

När detta är klart kommer alla dina Sonosprodukter att vara installerade och anslutna till nätverket med de nya Wi-Fi-inloggningsuppgifterna.


Sonos S1 Controller-appen för iOS eller Android

Om Sonos är anslutet via Wi-Fi-nätverket

Följ anvisningarna nedan om Sonossystemet är trådlöst installerat. Om du har mer än en Sonosprodukt i ditt system behöver du tillfälligt ansluta en produkt till routern med en nätverkskabel.  1. Öppna Sonos S1 Controller-appen och vänta medan den söker efter Sonossystemet.
  2. Tryck på Läs mer när du ser meddelandet ”Kan inte ansluta till Sonos”.
  3. Välj Har du bytt router eller ändrat inställningarna för Wi-Fi-nätverket?
  4. Följ anvisningarna för att ansluta Sonos till den nya routern eller det nya Wi-Fi-nätverket.

Om några av dina Sonosprodukter saknas under  Rum när du har anslutit en produkt via kabel behöver du starta om alla Sonosprodukter i ditt hem och sedan gå till Inställningar > System > Nätverk > Trådlös installation för att ansluta dem till Wi-Fi-nätverket.


Om en Sonosprodukt är ansluten till nätverket med en nätverkskabel

Om Sonossystemet är trådbundet installerat behöver du bara ansluta din Sonosprodukt till den nya routern med en kabel. Vissa Sonosprodukter kan saknas under  Rum på grund av att de behöver information från den nya routern. För att åtgärda detta behöver du starta om alla Sonosprodukter som saknas i ditt hem.

Behöver du mer hjälp?

Våra teknikexperter kan hjälpa dig via telefon eller livechatt. Du kan också ställa frågor till andra Sonosägare och få dem besvarade i Sonos användarforum.