Ljudet från tv:n stoppar eller hackar

I den här artikeln beskrivs några vanliga sätt att fixa störningar som uppstår när du spelar upp tv-ljud på Sonos hemmabiohögtalare. Läs vår artikel om när hemmabioprodukter från Sonos inte spelar upp något ljud om inget tv-ljud hörs i hemmabiosystemet.


1. Starta om tv:n och ljudkällan

Koppla ur strömkabeln från tv:n och eventuellt andra anslutna ljudkällor (till exempel en kabel-tv-box eller spelkonsol). Vänta i tio sekunder och sätt sedan tillbaka kabeln och testa tv-ljudet.


2. Kontrollera kabelanslutningen

Inspektera den optiska kabeln eller HDMI-kabeln för att säkerställa att den inte är böjd eller vikt och kontrollera att den är ordentligt isatt i båda enheterna.

Om du använder en optisk kabel låter du tv:ns ljudkälla vara påslagen och kopplar ur den änden av kabeln som är ansluten till Sonos-produkten. Medan den ena änden av den optiska kabeln är ansluten till tv:n kontrollerar du att du ser ett rött ljus i den andra änden. Om du har tillgång till en annan kabel kan du koppla de två enheterna med den för att ta reda på om problemet kvarstår.


3. Uppdatera tv:ns programvara

Läs tv:ns bruksanvisning för instruktioner om hur du uppdaterar programvaran.


4. Justera ljudformatet

Du kan vanligtvis justera tv:ns inställningar så att den skickar ut ljudet i ett annat format. Vi rekommenderar att du provar stereo/PCM för att se om problemet försvinner. Om ljudstörningarna bara uppstår när tv:n är inställd på Dolby Digital kan störningarna bero på att tv:n inte skickar vidare ljudsignalen på rätt sätt. Vi rekommenderar att du kontaktar tv:ns tillverkare för ytterligare hjälp.


5. Justera ljudfördröjningen för en grupp

Inställningen för ljudfördröjning för en grupp skapar en fördröjning mellan en hemmabioprodukt från Sonos och alla grupperade rum när tv-ljudet spelas upp. Det minskar risken för ljudproblem när Sonos-produkterna spelar upp tv-ljud i en grupp och det inte är nödvändigt att synkronisera ljudet till bilden.

  1. I Sonos-appen för iOS eller Android, gå till menyn Inställningar.
    • Om du använder Sonos S1 Controller-appen, gå till fliken Inställningar och välj System.
  2. Under Om mitt system, välj din hemmabioprodukt.
  3. Under Hemmabio, välj Gruppljudfördröjning och välj sedan ett fördröjningsalternativ.

Behöver du mer hjälp?

Våra teknikexperter kan hjälpa dig via telefon eller livechatt. Du kan också ställa frågor till andra Sonosägare och få dem besvarade i Sonos användarforum.