Det går inte att parkoppla en Bluetooth-enhet till Sonos

Den här artikeln täcker vad du ska göra om din telefon, surfplatta eller dator inte kan parkoppla med din Sonos-produkt via Bluetooth. Din enhet kan visa ett felmeddelande som "Anslutning misslyckades" i sina Bluetooth-inställningar när den inte kan upprätta en framgångsrik anslutning med Sonos.


Kontrollera att Sonos är i Bluetooth-läge

När du parkopplar med Sonos för första gången måste din Sonos-produkt vara i Bluetooth-sökningsläge. Statuslampan på din bärbara Sonos-produkt kommer att blinka blått när den är i Bluetooth-sökningsläge. Du hittar instruktioner för hur du gör detta i vår artikel om att använda Bluetooth på Sonos.


Minska avståndet mellan Sonos-produkten och Bluetooth-enheten

Flytta Bluetooth-enheten och Sonos-produkten närmare varandra för att säkerställa att de når varandra. Avståndet mellan enheterna påverkar Bluetooth-anslutningens kvalitet.


Flytta Sonos-produkten och Bluetooth-enheten till ett annat rum eller en annan plats

Om du tror att någonting i närheten stör Bluetooth-signalen kan du flytta Sonos-produkten och Bluetooth-enheten till en annan plats och göra ett nytt försök att parkoppla dem.

Glöm tidigare Bluetooth-listningar

Om du försöker parkoppla en Sonos-produkt med en Bluetooth-enhet som den tidigare har varit parkopplad med, kan det vara nödvändigt att glömma den tidigare listningen av Sonos-enheten innan den kan ansluta igen. För att göra detta, öppna din enhets Bluetooth- eller Anslutna enheter-inställningar, välj din Sonos-produkt från listan, och välj sedan Glöm eller Ta bort.


Kontrollera att produkten är påslagen

Din Sonos-produkt kan inte anslutas via Bluetooth om den befinner sig i viloläge eller är avstängd. Om statuslampan är släckt på din bärbara högtalare eller hörlurar, tryck på strömknappen för att väcka den eller anslut den till ström för att slå på den om batteriet är urladdat.

Behöver du mer hjälp?

Våra teknikexperter kan hjälpa dig via telefon eller livechatt. Du kan också ställa frågor till andra Sonosägare och få dem besvarade i Sonos användarforum.