Det går inte att parkoppla en Bluetooth-enhet till Sonos

I den här artikeln beskrivs vad du kan göra om din mobiltelefon, surfplatta eller dator inte lyckas ansluta till en bärbar Sonos-produkt. Enheten kan visa ett felmeddelande, som ”Anslutning misslyckades”, i Bluetooth-inställningarna om den inte lyckas ansluta till Sonos-systemet.


Kontrollera att Sonos-produkten befinner sig i Bluetooth-läget

När du parkopplar till en bärbar Sonos-produkt för första gången måste produkten befinna sig i Bluetooth-sökningsläget. Statuslampan på den bärbara Sonos-produkten blinkar blått när den befinner sig i Bluetooth-sökningsläget. Du hittar instruktioner om detta i vår artikel om att använda Bluetooth på Sonos.


Minska avståndet mellan Sonos-produkten och Bluetooth-enheten

Flytta Bluetooth-enheten och den bärbara Sonos-produkten närmare varandra för att säkerställa att de når varandra. Avståndet mellan enheterna påverkar Bluetooth-anslutningens kvalitet.


Flytta Sonos-produkten och Bluetooth-enheten till ett annat rum eller en annan plats

Om du tror att någonting i närheten stör Bluetooth-signalen kan du flytta den bärbara Sonos-produkten och Bluetooth-enheten till en annan plats och göra ett nytt försök att parkoppla dem.


Kontrollera att produkten är påslagen

Din bärbara Sonos-produkt kan inte anslutas via Bluetooth om den befinner sig i viloläge eller är avstängd. Om produktens statuslampa är släckt, tryck på strömknappen för att väcka den eller anslut den till ström för att slå på den om batteriet är urladdat.

Behöver du mer hjälp?

Våra teknikexperter kan hjälpa dig via telefon eller livechatt. Du kan också ställa frågor till andra Sonosägare och få dem besvarade i Sonos användarforum.