Använd touchkontrollerna på Sonos-produkter

Den här artikeln beskriver hur du kan styra Sonos-systemet med hjälp av touchkontrollerna på produkter som Sonos One och Move. För produkter som Play:1 och Playbar, som har knappar istället för touchkontroller, se vår artikel om att använda knappar för att styra.


Spela upp och pausa

 • Tryck på spela upp/pausa-knappen en gång för att starta eller pausa uppspelningen.


Justera volymen

 • Om produkten används liggande, tryck på knappen till vänster för att sänka volymen och knappen till höger för att höja den.
 • Om produkten används stående kommer den översta knappen att höja volymen och den nedersta knappen att sänka den.


Hoppa över spår

 • Swipa från vänster till höger över touchkontrollerna för att hoppa till nästa spår (om tillgängligt). Swipa från höger till vänster för att gå tillbaka till föregående spår.


Gruppera rum

 1. Tryck och håll nere spela upp/pausa-knappen på en produkt för att gruppera den med ett annat rum där ljuduppspelning pågår. Om du har flera rum där olika innehåll spelas, håll nere spela upp/pausa-knappen för att gå igenom alla rum där ljuduppspelning pågår.
 2. Släpp spela upp/pausa-knappen så grupperas produkten med det aktuella rummet.Slå på eller av mikrofonen

På röstaktiverade Sonos-produkter, tryck på mikrofonikonen för att slå på eller av mikrofonen.

 • När lampan lyser är mikrofonen aktiv och du kan använda röstkommandon.
 • När lampan är släckt är mikrofonen avstängd.
 • Du kan använda röstkommandon även om mikrofonen är avstängd, genom att trycka och hålla nere mikrofonknappen. När du släpper knappen stängs mikrofonen av igen.


Inaktivera touchkontrollerna

 1. Öppna Sonos-appen för iOS eller Android.
 2. Öppna fliken Inställningar, tryck på System och välj den produkt vars touchkontroller du vill inaktivera.
 3. Tryck på Touchkontroller för att aktivera eller inaktivera touchkontrollerna på den valda produkten.

Behöver du mer hjälp?

Våra teknikexperter kan hjälpa dig via telefon eller livechatt. Du kan också ställa frågor till andra Sonosägare och få dem besvarade i Sonos användarforum.