Använd touchkontrollerna på Sonosprodukter

I den här artikeln beskrivs hur du kan styra Sonossystemet med hjälp av touchkontrollerna på produkter som Era 100 och Move. För produkter med fysiska knappar, som Play:1 och Playbar, hittar du mer information i vår artikel om att styra med knappar.

Produkter med volymreglage

De här anvisningarna gäller följande Sonosprodukter:

 • Era 100
 • Era 300
 • Move 2

Spela upp och pausa

Tryck på spela upp/pausa-knappen en gång för att starta eller pausa ljuduppspelningen.

Justera volymen

 • Dra fingret uppåt eller neråt på volymreglaget för att höja eller sänka volymen.
 • Du kan även höja eller sänka volymen genom att trycka på plus- (+) eller minusknapparna (–) vid volymreglagets ändar. Medan ljudet spelas upp kan du också höja eller sänka volymen genom att trycka på plus- (+) eller minusknapparna (–) och hålla dem intryckta.

Hoppa över spår

Du kan hoppa över ett spår eller gå tillbaka till tidigare spår med hjälp av pilknapparna bredvid spela upp/pausa-knappen.

 • Tryck på högerpilen för att gå vidare till nästa spår.
 • Tryck på vänsterpilen för att gå tillbaka till föregående spår.

Gruppera rum

 1. Tryck på spela upp/pausa-knappen och håll den intryckt för att gruppera produkten med ett annat rum där ljuduppspelning pågår. Om du har flera rum där olika innehåll spelas, håll spela upp/pausa-knappen intryckt för att gå igenom alla rummen.
 2. Släpp spela upp/pausa-knappen så grupperas produkten med det aktuella rummet.

Aktivera eller inaktivera rösttjänster

På röstaktiverade produkter kan du slå av och på rösttjänster med rösttjänstknappen. Observera att detta inte stänger av mikrofonen, som kan stängas av med mikrofonreglaget på produktens baksida.

 • När lampan lyser är röststyrning aktivt och du kan använda röstkommandon.
 • När lampan är släckt är röststyrning av.

Produkter utan volymreglage

De här anvisningarna gäller följande Sonosprodukter:

 • Amp
 • Arc
 • Arc SL
 • Beam (gen 1)
 • Beam (gen 2)
 • Five
 • Move
 • One (gen 1)
 • One (gen 2)
 • One SL
 • Play:5 (gen 2)
 • Playbase
 • Ray

Spela upp och pausa

 • Tryck på spela upp/pausa-knappen en gång för att starta eller pausa ljuduppspelningen.

Justera volymen

 • Om produkten används liggande, tryck på knappen till vänster för att sänka volymen och knappen till höger för att höja den.
 • Om produkten används stående kommer den översta knappen att höja volymen och den nedersta knappen att sänka den.

Hoppa över spår

 • Swipa från vänster till höger över touchkontrollerna för att hoppa till nästa spår (om tillgängligt). Swipa från höger till vänster för att gå tillbaka till föregående spår.

Gruppera rum

 1. Tryck på spela upp/pausa-knappen på en produkt och håll den intryckt för att gruppera produkten med ett annat rum där ljuduppspelning pågår. Om du har flera rum där olika innehåll spelas, håll spela upp/pausa-knappen intryckt för att gå igenom alla rummen.
 2. Släpp spela upp/pausa-knappen så grupperas produkten med det aktuella rummet.

Slå på eller av mikrofonen

På röstaktiverade Sonosprodukter, tryck på mikrofonikonen för att slå på eller av mikrofonen.

 • När lampan lyser är mikrofonen aktiv och du kan använda röstkommandon.
 • När lampan är släckt är mikrofonen avstängd.
 • Du kan använda röstkommandon även om mikrofonen är avstängd, genom att trycka och hålla nere mikrofonknappen. När du släpper knappen stängs mikrofonen av igen.


Inaktivera touchkontrollerna

 1. Öppna Sonos-appen för iOS eller Android
 2. Gå till menyn Inställningar.
  • Om du använder Sonos S1 Controller-appen, gå till fliken Inställningar och välj System.
 3. Välj produkten med touchkontroller som du vill inaktivera.
 4. Under Hårdvara, växla inställningen för Touchkontroller för att slå på eller stänga av touchkontrollerna.

Behöver du mer hjälp?

Våra teknikexperter kan hjälpa dig via telefon eller livechatt. Du kan också ställa frågor till andra Sonosägare och få dem besvarade i Sonos användarforum.