Använd en fjärrkontroll till Apple TV tillsammans med Sonos hemmabioprodukter

Fjärrkontrollen till Apple TV bör lära sig att styra tv-volymen automatiskt, utan att behöva konfigureras ytterligare. Om du redan har konfigurerat en hemmabioprodukt från Sonos så att den använder tv:ns fjärrkontroll så bör Apple TV-kontrollen fungera omedelbart efter uppackning.

Om du redan har en Apple TV och installerar en ny hemmabioprodukt från Sonos behöver du använda tv:ns egen fjärrkontroll när Sonos-appen ber dig att ansluta din fjärrkontroll. Vi rekommenderar inte att du använder Apple TV-kontrollen när du installerar en hemmabioprodukt från Sonos, eftersom Sonos kan behöva lära sig och ta emot ett ”ljud av”-kommando och Apple TV-kontrollen inte har någon knapp för detta. När du väl har installerat Sonos med tv:ns egen fjärrkontroll bör Apple TV-kontrollen börja styra volymen på Sonos automatiskt.

Om det inte går att styra volymen på Sonos med Apple TV-kontrollen, men det fungerar med tv:ns egen fjärrkontroll, följ anvisningarna i hjälpavsnittet i Apples supportartikel för att säkerställa att Apple TV-kontrollen är programmerad och att tv:ns HDMI-CEC-inställning är på.


Slipp irriterande meddelanden på tv:n när Apple TV-kontrollen används

När fjärrkontrollen till din Apple TV används för att styra både Sonos och tv:n kan det hända att oönskade meddelanden visas på skärmen. Du kan undvika detta genom att programmera både Sonos och fjärrkontrollen till Apple TV så att de använder kommandon från en annan fjärrkontroll.

Detta fungerar enbart för hemmabioprodukter från Sonos som är anslutna till tv:n via en optisk kabel eller adapter.

Du behöver först ställa in hemmabioprodukten från Sonos så att den använder den andra fjärrkontrollen och sedan programmera Apple TV så att den använder samma fjärrkontroll.


  1. Leta fram en annan fjärrkontroll än den du använder för att styra din primära tv. Det kan vara en fjärrkontroll som du inte längre använder eller en som styr en annan tv i ett annat rum i hemmet.
  2. Använd den här fjärrkontrollen och följ anvisningarna i vår artikel om att installera en ny tv-fjärrkontroll för en hemmabioprodukt. När detta är gjort kommer tv:ns primära fjärrkontroll inte längre att styra Sonos.
  3. Programmera fjärrkontrollen till Apple TV med den sekundära fjärrkontrollen genom att följa anvisningarna i Apples supportartikel.


När både Sonos och Apple TV har konfigurerats med den sekundära fjärrkontrollen bör du inte längre se meddelanden på skärmen när du justerar volymen med fjärrkontrollen till Apple TV.

Behöver du mer hjälp?

Våra teknikexperter kan hjälpa dig via telefon eller livechatt. Du kan också ställa frågor till andra Sonosägare och få dem besvarade i Sonos användarforum.