Använd kontrollknapparna på Sonos-produkter

Den här artikeln beskriver hur du kan styra Sonos-systemet med hjälp av knapparna på produkter som Play:1 och Playbar. För produkter som Sonos One och Move, som har touchkontroller istället för knappar, se vår artikel om att använda touchkontrollerna.


Spela upp och pausa

  • Tryck på spela upp/pausa-knappen en gång för att starta eller pausa uppspelningen.


Justera volymen

  • Tryck på + (plusknappen) för att höja volymen.
  • Tryck på - (minusknappen) för att sänka volymen.Hoppa över spår

  • Tryck på spela upp/pausa-knappen två gånger för att hoppa över ett spår (om tillämpligt).
  • Tryck på spela upp/pausa-knappen tre gånger för att spela upp föregående spår (om tillämpligt).


Gruppera rum

  1. Tryck och håll nere spela upp/pausa-knappen på en produkt för att gruppera den med ett annat rum där ljuduppspelning pågår. Om du har flera rum där olika innehåll spelas, håll nere spela upp/pausa-knappen för att gå igenom alla rum där ljuduppspelning pågår.
  2. Släpp spela upp/pausa-knappen för att gruppera produkten med rummet där den musik du vill höra spelas upp.


Inaktivera kontrollknapparna

  1. Öppna Sonos-appen för iOS eller Android.
  2. Öppna fliken Inställningar, tryck på System och välj den produkt vars touchkontroller du vill inaktivera.
  3. Tryck på Touchkontroller för att aktivera eller inaktivera touchkontrollerna på den valda produkten.

Behöver du mer hjälp?

Våra teknikexperter kan hjälpa dig via telefon eller livechatt. Du kan också ställa frågor till andra Sonosägare och få dem besvarade i Sonos användarforum.