Gruppering af rum og fjernelse af rum fra grupper

Du kan gruppere to eller flere produkter, så de afspiller det samme indhold synkront. Denne artikel viser dig, hvordan du grupperer rum, fjerner rum fra grupper og ændrer lydstyrken for individuelle produkter i en gruppe.


Gruppering af rumiOS eller Android

 1. Under fanen  System skal du trykke på  Gruppér ved siden af det valgte rum.
 2. Tryk på afkrydsningsfelterne, ud for de rum du vil føje til gruppen, og tryk derefter på Udført. Du kan også trykke på Overalt for at gruppere alle dine rum.


macOS eller Windows

 1. I ruden Rum i venstre side af appen skal du klikke på gruppér-knappen ved siden af det valgte rum.
 2. Vælg de rum, du vil føje til gruppen, og klik derefter på Udført. Du kan også klikke på Vælg alle – Party-mode for at gruppere alle dine rum.


Brug af dine produkters fysiske knapper

Tryk på Play/Pause-knappen, og hold den nede for at gruppere dette rum med et andet rum (eller gruppe af rum), der spiller i øjeblikket.


Fjernelse af rum fra grupperingeriOS eller Android

 1. Under fanen  System skal du trykke på  Gruppér ved siden af den gruppe, du vil ændre.
 2. Tryk på afkrydsningsfelterne, ud for de rum du vil fjerne fra gruppen, og tryk derefter på Udført.


macOS eller Windows

 1. I ruden Rum i venstre side af appen skal du klikke på gruppér-knappen ved siden af det rum, du vil ændre.
 2. Klik på de rum, du vil fjerne fra gruppen, og klik derefter på Udført.


Brug af dine produkters fysiske knapper

Tryk på Play/Pause-knappen, og hold den nede for at fjerne et rum fra dets nuværende gruppe.Ændring af lydstyrken for grupperede rum

Når to eller flere rum er grupperede, kan lydstyrken i alle de grupperede rum justeres ved at skubbe lydstyrkeskyderen i appen. Du kan justere lydstyrken i individuelle rum i en gruppe ved at bruge de fysiske lydstyrkeknapper på dine produkter eller via Sonos-appen ved at følgende nedenstående trin.


iOS eller Android

 1. Fra skærmen Afspiller nu skal du trykke på lydstyrkeskyderen nederst for at se hvert rums lydstyrkeniveau.
 2. Skub hver skyder for at justere lydstyrken for det pågældende rum.


I Sonos S2-appen kan du også justere lydstyrken i dine grupperede rum direkte i  menuen Gruppe.


macOS eller Windows

 1. Klik på lydstyrkeskyderen øverst til venstre i appen for at se hvert rums lydstyrkeniveau.
 2. Skub hver skyder for at justere lydstyrken for det pågældende rum.Gemning af grupper

Du kan gemme en gruppe med rum, som du ofte grupperer, og oprette en genvej i grupperingsmenuen. Det er kun muligt at gemme grupper i Sonos S2-appen til iOS eller Android.Under fanen  Indstillinger skal du trykke på System > Grupper for at administrere dine gemte grupper. Følg nedenstående trin for at oprette, redigere, slette eller afspille fra en gemt gruppe.Oprettelse af en gruppe

 1. Tryk på Opret gruppe.
 2. Tryk på de rum, du vil inkludere i din gemte gruppe.
 3. Navngiv din gruppe, og tryk på Gem.

For en genvej til at oprette en gemt gruppe skal du trykke på grupperingsknappen for et hvilket som helst rum under fanen  System og derefter trykke på ikonet +.


Redigering af en gruppe

 1. Tryk på en af dine gemte grupper.
 2. Tryk på rummene i afsnittet Medtag for at fjerne dem fra din gruppe.
 3. Tryk på rummene i afsnittet Tilgængelige for at føje dem til din gruppe.
 4. Tryk på Gruppenavn for at redigere din gruppes navn.
 5. Tryk på Gem, når du er klar til at gemme dine ændringer.


Sletning af en gruppe

 1. Tryk på en af dine gemte grupper.
 2. Tryk på Slet gruppe.
 3. Tryk på Bekræft.


Brug af en gemt gruppe

 1. Under fanen  System skal du trykke på Gruppér-knappen for et hvilket som helst rum.
 2. Tryk på gruppenavnet.
 3. Tryk på Udført.


Har du stadig brug for hjælp?

Vores teknikere kan hjælpe via telefon eller livechat. Du kan også stille spørgsmål til og finde svar fra andre Sonos-ejere i vores Sonos Community.