Forståelse af afsnittet Netværksoplysninger i Sonos-appen

I Sonos-appen kan du se detaljerede netværksoplysninger for hvert produkt tilsluttet routerens WiFi-netværk. Bemærk, at disse oplysninger ikke vises for Sonos-produkter i en kabelbaseret opsætning, for produkter konfigureret som surroundhøjttalere eller subwoofere i en hjemmebiograf eller for en Sonos Move i Bluetooth-tilstand.

  1. Under fanen Indstillinger skal du trykke på System.
  2. Tryk på navnet på dit rum, og tryk derefter på navnet på et af produkterne i rummet. Nu kan du se en indikator for styrken af det trådløse signal ved siden af navnet.
  3. Tryk på Netværk for at se netværksoplysningerne for det pågældende produkt.

Øverst på skærmen Netværksoplysninger kan du se navnet på det tilsluttede WiFi-netværk samt en signalstyrkeindikator med Fremragende, Godt eller Svagt.

Appen viser også følgende oplysninger om dit produkts netværksforbindelse:

Navn

Beskrivelse

SSID-navn

Navnet på det WiFi-netværk, som dit produkt er tilsluttet.

Frekvens

Routerens aktuelle WiFi-frekvens. Dette starter med "24", hvis dit produkt er tilsluttet et 2,4-GHz-netværk, eller "5", hvis det er tilsluttet et 5-GHz-netværk.

Kanal

Routerens aktuelle trådløse kanal.

BSSID

Identifikator for basistjenestesæt. Dette henviser til den tilsluttede routers eller adgangspunktets MAC-adresse.

SNR

Signal/støjforholdet. Dette er et mål for kvaliteten af signalstyrken mellem produktet og routeren og udtrykkes i decibel. En højere værdi repræsenterer et stærkere signal. Generelt betragtes et SNR på 45 dB og derover som fremragende, mens et SNR på 25 dB eller derunder betragtes som svagt.

Har du stadig brug for hjælp?

Vores teknikere kan hjælpe via telefon eller livechat. Du kan også stille spørgsmål til og finde svar fra andre Sonos-ejere i vores Sonos Community.