Poista tuotujen soittolistojen kopiot musiikkikirjastosta

Jos tuoduissa soittolistoissa näkyy soittolistaluettelojen kaksoiskappaleita, se tarkoittaa, että Sonos on löytänyt jaetusta musiikkikansiostasi useita tiedostoja, jotka sisältävät saman soittolistan.

Poista vanhentuneet soittolistatiedostot jaetusta musiikkikansiosta

Tuotujen soittolistojen kaksoiskappaleet ovat yleensä seurausta useista soittolistatiedostoista, jotka Sonos on indeksoinut yhdessä tai useammassa musiikkikirjaston jaossa. Esimerkiksi, jos olet jakanut musiikkikansion, jossa on nykyinen iTunes-kirjasto sekä varmuuskopio kirjastosta, Sonos saattaa löytää kaksi soittolistatiedostoa ja indeksoi molemmat. Applen musiikkisovellusten kohdalla nämä soittolistat tallennetaan XML-tiedostoon, jota kutsutaan yleisesti nimellä "iTunes Music Library.xml" tai "iTunes Library.xml".

Jos löydät useita soittolistan tai iTunes-musiikkikirjaston XML-tiedostoja, tarkista jokaisen soittolistatiedoston viimeinen muokkauspäivä ja poista kaikki kaksoiskappaleet viimeksi päivitettyä tiedostoa lukuun ottamatta. Kun ne on poistettu, päivitä musiikkikirjastohakemisto.

Tarvitsetko vielä apua?

Teknikkomme voivat auttaa puhelimen tai live-keskustelun avulla. Voit myös kysyä kysymyksiä ja etsiä vastauksia muilta Sonos-yhteisön Sonos-omistajilta.