Legg til et nytt produkt i et eksisterende Sonos-anlegg

  • Mobilenhet er påkrevd

Denne artikkelen forklarer hvordan du legger til et nytt produkt i Sonos-anlegget. Du kan legge opptil 32 produkter inn i ett enkelt anlegg.

Før du begynner 

Koble Sonos-produktet til strøm og vent til LED-lampen begynner å blinke grønt. Hvis den ikke blinker grønt, følg veiledningen om tilbakestilling av Sonos-produkter før du legger det til anlegget.

Hvis du prøver å legge til et Sonos-produkt som tidligere har vært med i anlegget, men som nå mangler, kan du se artikkelen om manglende produkter i Sonos-appen.

  1. Åpne Sonos-appen på en iOS- eller Android-enhet.
  2. Gå til fanen Innstillinger, og trykk på System > Legg til produkt.
  3. Følg instruksjonene på skjermen for å legge til produktet i anlegget.


Hvis du blir bedt om å logge på før du legger til produktet og ikke lenger har tilgang til e-posten din, se artikkelen om å endre e-postadressen til Sonos-kontoen din.

Trenger du fortsatt hjelp?

Teknikerne våre kan hjelpe over telefonen eller med direktechat. Du kan også stille spørsmål til og søke etter svar hos andre Sonos-eiere i Sonos-fellesskapet vårt.