Tilbakestilling av Sonos-produktet

Denne artikkelen viser deg hvordan du tilbakestiller et Sonos-produkt til fabrikkinnstillingene. Hvis du prøver å starte Sonos-produktet på nytt, forklarer artikkelen om oppstart av Sonos-produkter hvordan dette gjøres.

Denne prosessen vil slette registreringsinformasjon, innhold som er lagret i Min Sonos og musikktjenester fra et Sonos-produkt. Dette gjøres vanligvis før eierskapet overføres til en annen person. Sonos-appen anbefaler kanskje også at du går gjennom denne prosessen hvis du ikke kan finne produktet under konfigureringen. Hvis du skal slette data fra flere Sonos-produkter, må du utføre disse trinnene på hver av dem.

Hvis alle produktene i anlegget ditt tilbakestilles, slettes anleggets opplysninger permanent. De kan ikke gjenopprettes.

Vi anbefaler ikke at du tilbakestiller Sonos-produktet som et feilsøkingstrinn.

Sonos Era 100 og Era 300

 1. Koble fra strømledningen.
 2. Trykk og hold inne Bluetooth-knappen mens du kobler til strømledningen igjen.
 3. Fortsett med å holde inne knappen til lyset på forsiden begynner å blinke oransje og hvitt.
 4. Lyset blinker grønt når prosessen er fullført og produktet er klart for konfigurering.


Sonos Roam og Roam SL

 1. Trykk og hold inne av/på-knappen på baksiden av Roam i minst 5 sekunder for å slå den av. Du vil høre en tone, og status-LED-lyset på forsiden vil bli slått av.
 2. Hold på Spill av / sett på pause-knappen samtidig som du trykker og slipper av/på-knappen på baksiden av Roam.
 3. Fortsett med å holde inne Spill av / sett på pause-knappen til lyset på forsiden blinker oransje og hvitt.
 4. Lyset blinker grønt når prosessen er fullført og Sonos Roam er klar for konfigurering.


Sonos Move og Move 2

 1. Ta Move-produktet av ladesokkelen.
 2. Trykk og hold inne av/på-knappen på baksiden av Move eller Move 2 i minst fem sekunder for å slå den av. Du vil høre en tone, og status-LED-lyset slås av.
 3. Slå Move-produktet på igjen ved å trykke inn av/på-knappen på baksiden eller ved å sette det på ladesokkelen.
 4. Mens det slår seg på, trykk og hold inne en av de følgende knappene, avhengig av modellen:
  • Move: Trykk og hold inne Join-knappen mens Move slår seg på.
  • Move 2: Trykk og hold inne Bluetooth-knappen mens Move 2 slår seg på.
 5. Fortsett med å holde inne knappen til statuslyset begynner å blinke oransje og hvitt.
 6. Statuslyset blinker grønt når prosessen er fullført.

Følg trinnene i artiklene om konfigurering av Move eller Move 2 for å legge til produktet i Sonos-anlegget ditt igjen.Alle andre Sonos-produkter

 1. Trekk ut strømledningen fra kontakten.
 2. Trykk og hold inne Join-knappen ( eller ) mens du kobler til strømledningen igjen. Hvis produktet ikke har en Join-knapp, kan du i stedet trykke og holde inne Spill av / sett på pause- eller Mute-knappen mens du kobler til strømmen igjen.
 3. Hold knappen inne til lyset blinker oransje og hvitt.
 4. Lyset vil blinke grønt når prosessen er fullført og produktet er klar for konfigurering.

Du kan legge til Sonos-produktet i anlegget igjen ved å følge trinnene i artikkelen Legge et nytt Sonos-produkt til et eksisterende anlegg.

Trenger du fortsatt hjelp?

Teknikerne våre kan hjelpe over telefonen eller med direktechat. Du kan også stille spørsmål til og søke etter svar hos andre Sonos-eiere i Sonos-fellesskapet vårt.