Pare Sonos Roam med Bluetooth

Denne artikkelen viser hvordan du parer, kobler fra og kobler enhetene dine til Roam via Bluetooth.

Før du begynner


 • Kontroller at Roam er slått på og våken før du følger trinnene nedenfor.

 • To Roam i et stereopar kan spille av Bluetooth-lyd når de er koblet til Wi-Fi. Når de er utenfor et Wi-Fi-nettverk, er stereoparing ikke tilgjengelig.

Pare enheten din med Roam

Følg disse trinnene for å pare en enhet til Roam via Bluetooth:

 1. Trykk og hold inne av/på-knappen på baksiden av Roam i to sekunder, før du slipper den. Du vil høre en tone og status-LED-lyset foran vil begynne å blinke blått.
 2. Gå til enhetens Bluetooth-innstillinger og velg Roam fra enhetslisten.
 3. Når paret er dannet, hører du en annen tone og status-LED-lyset skifter til jevnt blått.Pare en annen enhet med Roam

Etter at du har paret Roam med én enhet, kan du følge trinnene nedenfor for å pare den med en annen enhet.

 1. Trykk på og hold inne av/på-knappen på baksiden av Roam i to sekunder, før du slipper den. Roam prøver da å koble seg til en tidligere paret enhet.
  • Hvis Roam kobler seg til en tidligere paret enhet, blir status-LED-lyset jevnt blått. Trykk og hold inne av/på-knappen på baksiden av Roam i to sekunder, før du slipper den. Dette vil sette Roam i paringsmodus slik at du kan legge til en annen enhet.
  • Hvis Roam ikke kan finne en tidligere paret enhet, går den automatisk over til paringsmodus og Status-LED-lyset begynner å blinke blått.
 2. Så snart Roam viser et blinkende blått statuslys, går du til enhetens Bluetooth-innstillinger og velger Roam fra enhetslisten.
 3. Når paret er dannet, hører du en annen tone og status-LED-lyset skifter til jevnt blått.Koble enheten din fra Roam

Følg disse trinnene for å koble Bluetooth-enheten din fra Roam.


Fra Bluetooth-enheten:

 1. Gå til enhetens Bluetooth-innstillinger.
 2. Velg Roam og trykk eller klikk på Koble fra.


Fra Roam:

 1. Mens Roam er paret med enheten din via Bluetooth, trykker du og holder inne av/på-knappen på baksiden av Roam i to sekunder, før du slipper den. Roam vil gå i parmodus og status-LED-lyset vil begynne å blinke blått.
 2. Gjenta trinn én, og Roam vil koble seg fra Bluetooth. Statuslyset blir jevnt hvitt.

Roam har en innstilling for automatisk frakobling ved inaktivitet som vil koble fra Roam fra en Bluetooth-enhet etter 30 minutters inaktivitet. Denne innstillingen er av som standard, men kan slås på i Innstillinger-menyen. Velg din Roam, og gå til Bluetooth > Automatisk frakobling ved inaktivitet.
Koble Roam til Bluetooth på nytt

Følg disse trinnene for å koble til Roam fra en tidligere paret enhet:


Fra Bluetooth-enheten:

 1. Gå til enhetens Bluetooth-innstillinger.
 2. Velg Roam fra listen over tidligere tilkoblede enheter for å koble til den parede enhet på nytt.


Fra Roam:

Roam kobles fra Bluetooth-enheten når den går i dvale eller blir slått av. Når den vekkes eller slås på igjen, er Roam i Wi-Fi-modus.

Du kan sette Roam til automatisk å koble seg til sin sist brukte Bluetooth-enhet. Denne innstillingen er av som standard, men kan slås på i Innstillinger-menyen. Velg din Roam, og gå til Bluetooth > Alltid automatisk tilkobling.


Trenger du fortsatt hjelp?

Teknikerne våre kan hjelpe over telefonen eller med direktechat. Du kan også stille spørsmål til og søke etter svar hos andre Sonos-eiere i Sonos-fellesskapet vårt.