Pare Sonos Roam med Bluetooth

Denne artikkelen viser hvordan du parer, kobler fra og kobler enhetene dine til Roam via Bluetooth.

Før du begynner


 • Kontroller at Roam er slått på og våken før du følger trinnene nedenfor.


 • Stereoparing er utilgjengelig mens Roam pares via Bluetooth.

Pare enheten din med Roam

Følg disse trinnene for å pare en enhet til Roam via Bluetooth:

 1. Trykk og hold inne av/på-knappen på baksiden av Roam i to sekunder, før du slipper den. Du vil høre en tone og status-LED-lyset foran vil begynne å blinke blått.
 2. Gå til enhetens Bluetooth-innstillinger og velg Roam fra enhetslisten.
 3. Når paret er dannet, hører du en annen tone og status-LED-lyset skifter til jevnt blått.



Pare en annen enhet med Roam

Etter at du har paret Roam med én enhet, kan du følge trinnene nedenfor for å pare den med en annen enhet.

 1. Trykk og hold inne av/på-knappen på baksiden av Roam i to sekunder, før du slipper den. Du vil høre en tone og status-LED-lyset foran vil begynne å blinke blått.
  • Hvis status-LED-lyset blir jevnt blått i stedet, har Roam dannet par med den forrige enheten. Gjenta dette trinnet for å sette Roam i parmodus.
 2. Gå til enhetens Bluetooth-innstillinger og velg Roam fra enhetslisten.
 3. Når paret er dannet, hører du en annen tone og status-LED-lyset skifter til jevnt blått.



Koble enheten din fra Roam

Følg disse trinnene for å koble Bluetooth-enheten din fra Roam.


Fra Bluetooth-enheten:

 1. Gå til enhetens Bluetooth-innstillinger.
 2. Velg Roam og trykk eller klikk på Koble fra.


Fra Roam:

 1. Mens Roam er paret med enheten din via Bluetooth, trykker du og holder inne av/på-knappen på baksiden av Roam i to sekunder, før du slipper den. Roam vil gå i parmodus og status-LED-lyset vil begynne å blinke blått.
 2. Gjenta trinn én, og Roam vil koble seg fra Bluetooth. Statuslyset blir jevnt hvitt.


Roam har en innstilling for Auto-frakobling ved inaktivitet som vil koble Roam fra en Bluetooth-enhet etter 30 minutter uten aktivitet. Denne innstillingen er av som standard, men kan slås på fra fanen  Innstillinger under System > Roam > Bluetooth > Auto-frakobling ved inaktivitet.

Koble Roam til Bluetooth på nytt

Følg disse trinnene for å koble til Roam fra en tidligere paret enhet:


Fra Bluetooth-enheten:

 1. Gå til enhetens Bluetooth-innstillinger.
 2. Velg Roam fra listen over tidligere tilkoblede enheter for å koble til den parede enhet på nytt.


Fra Roam:

 1. Trykk og hold inne knappen på baksiden av Roam i to sekunder, før du slipper den.
 2. Status-LED-lyset skifter til jevnt blått, og du vil høre en annen tone som bekrefter at Roam har koblet seg til Bluetooth-enheten din igjen.

Du kan stille Roam til å automatisk koble seg til sin siste Bluetooth-enhet. Denne innstillingen er av som standard, men kan slås på fra fanen  Innstillinger under System > Roam > Bluetooth > Alltid koble til automatisk.

Trenger du fortsatt hjelp?

Teknikerne våre kan hjelpe over telefonen eller med direktechat. Du kan også stille spørsmål til og søke etter svar hos andre Sonos-eiere i Sonos-fellesskapet vårt.