Pare Sonos Roam med Bluetooth

Denne artikkelen viser hvordan du parer, kobler fra og kobler enhetene dine til Roam via Bluetooth.

Før du begynner


 • Kontroller at Roam er slått på og våken før du følger trinnene nedenfor.

 • To Roam i et stereopar kan spille av Bluetooth-lyd når de er koblet til Wi-Fi. Når de er utenfor et Wi-Fi-nettverk, er stereoparing ikke tilgjengelig.

Pare enheten din med Roam

Følg disse trinnene for å pare en enhet til Roam via Bluetooth:

 1. Trykk og hold inne av/på-knappen på baksiden av Roam i to sekunder, før du slipper den. Du vil høre en tone og status-LED-lyset foran vil begynne å blinke blått.
 2. Gå til enhetens Bluetooth-innstillinger og velg Roam fra enhetslisten.
 3. Når paret er dannet, hører du en annen tone og status-LED-lyset skifter til jevnt blått.Pare en annen enhet med Roam

Etter at du har paret Roam med én enhet, kan du følge trinnene nedenfor for å pare den med en annen enhet.

 1. Trykk på og hold inne av/på-knappen på baksiden av Roam i to sekunder, før du slipper den. Roam prøver da å koble seg til en tidligere paret enhet.
  • Hvis Roam kobler seg til en tidligere paret enhet, blir status-LED-lyset jevnt blått. Trykk og hold inne av/på-knappen på baksiden av Roam i to sekunder, før du slipper den. Dette vil sette Roam i paringsmodus slik at du kan legge til en annen enhet.
  • Hvis Roam ikke kan finne en tidligere paret enhet, går den automatisk over til paringsmodus og Status-LED-lyset begynner å blinke blått.
 2. Så snart Roam viser et blinkende blått statuslys, går du til enhetens Bluetooth-innstillinger og velger Roam fra enhetslisten.
 3. Når paret er dannet, hører du en annen tone og status-LED-lyset skifter til jevnt blått.Koble enheten din fra Roam

Følg disse trinnene for å koble Bluetooth-enheten din fra Roam.


Fra Bluetooth-enheten:

 1. Gå til enhetens Bluetooth-innstillinger.
 2. Velg Roam og trykk eller klikk på Koble fra.


Fra Roam:

 1. Mens Roam er paret med enheten din via Bluetooth, trykker du og holder inne av/på-knappen på baksiden av Roam i to sekunder, før du slipper den. Roam vil gå i parmodus og status-LED-lyset vil begynne å blinke blått.
 2. Gjenta trinn én, og Roam vil koble seg fra Bluetooth. Statuslyset blir jevnt hvitt.


Roam har en innstilling for Auto-frakobling ved inaktivitet som vil koble Roam fra en Bluetooth-enhet etter 30 minutter uten aktivitet. Denne innstillingen er av som standard, men kan slås på fra fanen  Innstillinger under System > Roam > Bluetooth > Auto-frakobling ved inaktivitet.
Koble Roam til Bluetooth på nytt

Følg disse trinnene for å koble til Roam fra en tidligere paret enhet:


Fra Bluetooth-enheten:

 1. Gå til enhetens Bluetooth-innstillinger.
 2. Velg Roam fra listen over tidligere tilkoblede enheter for å koble til den parede enhet på nytt.


Fra Roam:

Roam kobles fra Bluetooth-enheten når den går i dvale eller blir slått av. Når den vekkes eller slås på igjen, er Roam i Wi-Fi-modus.

Roam har en innstilling for Auto-frakobling ved inaktivitet som kobler Roam fra en Bluetooth-enhet etter 30 minutter uten aktivitet. Denne innstillingen er av som standard, men kan slås på fra fanen Innstillinger under System > Roam > Bluetooth > Auto-frakobling ved inaktivitet.


Trenger du fortsatt hjelp?

Teknikerne våre kan hjelpe over telefonen eller med direktechat. Du kan også stille spørsmål til og søke etter svar hos andre Sonos-eiere i Sonos-fellesskapet vårt.