Redusere trådløse forstyrrelser

Denne artikkelen hjelper deg med å redusere trådløse forstyrrelser rundt Sonos-produktene. Når trådløse forstyrrelser reduseres, kan det bidra til å løse problemer som avbrudd i lyden eller produkter som forsvinner fra appen.

Trådløse forstyrrelser kan oppstå når to eller flere trådløs enheter konkurrer om samme Wi-Fi-område. Hvis denne overlappingen forårsaker ytelsesproblemer, kan det løses raskt ved å endre nettverkets trådløse kanal eller ved å flytte Sonos unna kilden til forstyrrelsene.


Skifte trådløs kanal

Du kan redusere trådløse forstyrrelser ved å endre den trådløse kanalen som brukes av Sonos-anlegget, ruteren eller begge.

Hvis du ender både ruterens trådløse kanal og Sonos’ trådløse kanal, må du kontrollere at Sonos ikke er stilt inn på samme kanal som ruteren, siden det kan øke de trådløse forstyrrelsene.

Vi anbefaler å teste ruteren eller Sonos-systemet på de trådløse kanalene 1, 6 og 11. Prøv å spille av musikk på Sonos etter at du har skiftet kanal for å se om resultatet er bedre.


Flytt Sonos unna andre enheter som forårsaker trådløse forstyrrelser

Andre enheter og elektronikk kan bruke de samme trådløse frekvensene som ruteren og Sonos-anlegget. Hvis du har en eller flere av disse enhetene i nærheten og du opplever problemer med Sonos-systemet, slår du av enhet midlertidig og sjekker om problemet har blitt løst. Hvis det er tilfelle, bør du vurdere å flytte enheten lenger unna Sonos-produktene. Generelt anbefaler vi at Sonos-produktene plasseres minst 50 cm unna andre elektroniske enheter.

Enheter som vanligvis bruker et av de trådløse nettverksbåndene 2,4 GHz eller 5 GHz

  • Trådløse telefoner eller DECT-telefoner
  • Trådløse videosendere eller sikkerhetskameraer
  • Wi-Fi-rutere, trådløse signalforsterkere og tilgangspunkter
  • Trådløse lydanlegg
  • Baby-overvåking
  • Trådløse kabel- og dekoderbokser
  • Enhetsnav for smarte hjem


Andre enheter som kan forårsake forstyrrelser

  • Noen eksterne skjermer og LCD-skjermer
  • Mikrobølgeovner (når de er i bruk)


Sjekk om det er hindringer som kan redusere det trådløse signalet

Visse vegg- og overflatematerialer kan absorbere trådløse signaler og gi signaltap som fører til uønskede resultater. Tenk på de følgende fysiske barrierene når du setter opp Sonos-produktene og andre trådløse enheter, slik som ruteren, og flytt dem om nødvendig.

Murvegger kan for eksempel hindre et trådløst signal i større grad enn trevegger. Dessuten kan et Sonos-produkt som er plassert på en metalloverflate, få større trådløse problemer enn et Sonos-produkt som er plassert på en treoverflate.


Materialtype

Mulighet for forstyrrelser

Tre

Liten

Syntetisk materiale

Liten

Glass

Liten

Vann

Middels

Murstein

Middels

Marmor

Middels

Gipsplate

Stor

Betong

Stor

Metall

Svært stor

Trenger du fortsatt hjelp?

Teknikerne våre kan hjelpe over telefonen eller med direktechat. Du kan også stille spørsmål til og søke etter svar hos andre Sonos-eiere i Sonos-fellesskapet vårt.