Skift ut batteriet i Sonos Move

Du kan skifte ut det oppladbare batteriet i Sonos Move med utskiftingsbatterisett for Move. Settet inkluderer et batteri i tillegg til verktøyene og instruksjonene som trengs for å installere det.Installer det nye batteriet

Før du installerer det nye batteriet, pass på at Move er helt slått av ved å trykke og holde inne strømknappen i minst ti sekunder.

1.

Legg Move opp-ned på et flat overflate slik at gummiendehetten vender opp.

2.

Bruk Sonos-sylen som følger med for å løfte opp begge endene av den lange gummistrimmelen som går på tvers av undersiden på Move.

3.

Bruk sekskantnøkkelen som følger med for å fjerne de to skruene du finner under endene av gummistrimmelen.


4.

Hold begge endene av gummistrimmelen og løft batteriet opp og ut av Move.


5.

Sett inn utskiftingsbatteriet.

6.

Bruk Sonos-sylen for å løfte begge endene av gummistrimmelen på utskiftingsbatteriet, og fest den på plass med sekskantnøkkelen og skruene.


7.

Så snart det nye batteriet er festet, setter du Move på ladedokken for å slå den på.Resirkuler det gamle batteriet

Du kan levere Move-batteriet på alle godkjente innleveringspunkt for el-produkter for resirkulering. Du kan også kontakte oss for å få en forhåndsbetalt fraktetikett hvis du heller vil sende batteriet tilbake til oss.

Trenger du fortsatt hjelp?

Teknikerne våre kan hjelpe over telefonen eller med direktechat. Du kan også stille spørsmål til og søke etter svar hos andre Sonos-eiere i Sonos-fellesskapet vårt.