Skift ut batteriet i Sonos Move eller Move 2

Du kan skifte ut det oppladbare batteriet i Sonos Move eller Move 2 med utskiftingsbatterisettet. Settet inkluderer et batteri i tillegg til verktøyene og instruksjonene som trengs for å installere det.

Batteriene på Move og Move 2 er kompatible med hverandre. Du kan skifte ut Moves batteri med et Move 2-batteri for å øke Moves batteritid med omkring 25 %, noe som gir en batterilevetid på ca. 13,5 timer.

Installer det nye batteriet

Før du installerer det nye batteriet, pass på at Move-produktet er helt slått av ved å trykke og holde inne av/på-knappen i minst ti sekunder.

1.

Legg Move eller Move 2 opp-ned på et flat overflate slik at gummiendehetten vender opp.

2.

Bruk Sonos-sylen som følger med for å løfte opp begge endene av den lange gummistrimmelen som går på tvers av undersiden på produktet.

3.

Bruk sekskantnøkkelen som følger med for å fjerne de to skruene du finner under endene av gummistrimmelen.

4.

Hold begge endene av gummistrimmelen og løft batteriet opp og ut av høyttaleren.

5.

Sett inn utskiftingsbatteriet.

6.

Bruk Sonos-sylen for å løfte begge endene av gummistrimmelen på utskiftingsbatteriet, og fest den på plass med sekskantnøkkelen og skruene.

7.

Så snart det nye batteriet er festet, setter du Move-produktet på ladedokken for å slå den på.

Resirkuler det gamle batteriet

Du kan levere batteriet på alle godkjente innleveringspunkt for el-produkter for resirkulering. Du kan også kontakte oss for å få en forhåndsbetalt fraktetikett hvis du heller vil sende batteriet tilbake til oss.

Trenger du fortsatt hjelp?

Teknikerne våre kan hjelpe over telefonen eller med direktechat. Du kan også stille spørsmål til og søke etter svar hos andre Sonos-eiere i Sonos-fellesskapet vårt.