Krav til TV-fjernkontroller for Sonos-hjemmekinoprodukter

Denne artikkelen beskriver krav til TV-fjernkontroller som kan brukes for å styre dine Sonos-hjemmekinoprodukter, og informasjon om konfigurering av noen vanlige fjernkontroller som krever ekstra konfigurering.


Sonos-produkter som kobles til via HDMI-ARC

Sonos-produkter som kobles til TV-en din via HDMI-ARC er kompatible med både IR- og RF-fjernkontroller. Kontroller at TV-en har CEC aktivert og at Sonos hjemmekinoproduktet er koblet til HDMI-ARC-porten på TV-en. Se våre TV-krav for mer informasjon om hvilke HDMI-tilkoblinger som kreves for Sonos.


Sonos-produkter som kobles til via optisk kabel

Sonos-produkter som kobles til TV-en med en optisk kabel eller en optisk lydadapter, er bare kompatible med infrarøde fjernkontroller (IR-kontroller). Hvis fjernkontrollen din bare bruker Bluetooth eller radiofrekvenser (RF), vil den kanskje kreve ekstra konfigurering, eller vil kanskje ikke virke med Sonos-produkter som er koblet til via optisk kabel. Se artikkelen vår om å identifisere IR-fjernkontroller hvis du ikke er sikker på hva slags fjernkontroll du har.

Nedenfor finnes noen vanlige fjernkontroller som ikke gir IR-signal som standard, og som krever ekstra konfigurering for å fungere med Sonos-produkter som er koblet til via optisk kabel:

Apple TV
Samsung One
Samsung F Series
LG Magic Remote


Noen fjernkontroller som følger med kabel- eller satellittbokser, kan vise sprettoppvinduer på skjermen når du endrer volumet. Hvis du opplever dette problemet, må du programmere fjernkontrollens volumknapper til å kontrollere Sonos som en separat lydenhet, mens resten av fjernkontrollen får lov til å styre TV-en og kabelboksen. Se håndboken for fjernkontrollen eller TV-en eller kontakt produsenten for hjelp.

Trenger du fortsatt hjelp?

Teknikerne våre kan hjelpe over telefonen eller med direktechat. Du kan også stille spørsmål til og søke etter svar hos andre Sonos-eiere i Sonos-fellesskapet vårt.