Kan ikke legge til låter i køen

Denne artikkelen gir deg hjelp med å løse feilmeldingen «Kan ikke legge til låter i køen». Denne følges noen ganger av «Feil 1001» eller «Feil 701». Denne feilen betyr at en Sonos-høyttaler prøver å spille av musikk, men ikke kan fullføre forespørselen.

Denne feilen skyldes kommunikasjonsproblemer i nettverket, enten mellom Sonos og ruteren eller mellom Sonos og internettet. Følg forslagene under for å løse problemene.


Start ruteren på nytt

Koble ruteren fra strømmen, vent ti sekunder, og koble den til igjen. Det kan ta flere minutter før ruteren er tilkoblet igjen. Prøv å spille av musikk på Sonos når nettverket er oppe igjen.


Start Sonos-høyttalerne på nytt

Følg veiledningen vår om hvordan du starter Sonos-produkter på nytt for å starte hver høyttaler det gjelder om igjen. Prøv å spille av musikk på Sonos når høyttalerne er koblet til igjen.


Fjerne eventuelle trådløse forstyrrelser

Forstyrrelser i det trådløse nettet kan forårsake kommunikasjonsproblemer mellom høyttalerne. Følg artikkelen Redusere trådløse forstyrrelser for å forbedre de trådløse omgivelsene. Prøv å spille av musikk på Sonos når du har gjort justeringer.


Trenger du fortsatt hjelp?

Teknikerne våre kan hjelpe over telefonen eller med direktechat. Du kan også stille spørsmål til og søke etter svar hos andre Sonos-eiere i Sonos-fellesskapet vårt.