Kunne ikke pare en Bluetooth-enhet med Sonos

Denne artikkelen dekker hva du skal gjøre hvis telefonen, nettbrettet eller datamaskinen din ikke kan pare seg med Sonos-produktet ditt via Bluetooth. Enheten din kan vise en feilmelding som "Tilkobling mislyktes" i Bluetooth-innstillingene når den ikke kan opprette en vellykket tilkobling med Sonos.


Pass på at Sonos er i Bluetooth-modus

Når det pares med Sonos for første gang, må Sonos-produktet ditt være i Bluetooth-søkemodus. Statuslyset på det bærbare Sonos-produktet vil blinke blått når det er i Bluetooth-søkemodus. Du finner instruksjoner om hvordan du gjør dette i artikkelen vår om bruk av Bluetooth på Sonos.


Reduser avstanden mellom Sonos og Bluetooth-enheten

Flytt Bluetooth-enheten og Sonos-produktet nærmere sammen for å sikre at de kan koble seg til hverandre. Styrken på Bluetooth-signalet påvirkes av avstanden mellom enhetene.


Flytt Sonos og Bluetooth-enheten til et annet rom eller plassering

Hvis du tror noe i nærheten forstyrrer Bluetooth-signalet, kan du flytte Sonos-produktet og Bluetooth-enheten din til et annet område og prøve paring på nytt.

Glem tidligere Bluetooth-opplistinger

Hvis du prøver å pare et Sonos-produkt med en Bluetooth-enhet som det har vært paret med før, kan det hende du må glemme den tidligere Sonos-enhetens oppføring før den vil koble til igjen. For å gjøre dette, åpne enhetens Bluetooth- eller Tilkoblede enheter-innstillinger, velg Sonos-produktet ditt fra listen, og velg deretter Glem eller Fjern.


Sjekk at det er slått på

Sonos-produktet vil ikke være tilgjengelig for en Bluetooth-forbindelse når det er i dvalemodus eller slått av. Hvis statuslyset er av på den bærbare høyttaleren eller hodetelefonene dine, trykk på av/på-knappen for å vekke dem eller koble dem til strøm for å slå dem på igjen hvis batteriet er tomt.

Trenger du fortsatt hjelp?

Teknikerne våre kan hjelpe over telefonen eller med direktechat. Du kan også stille spørsmål til og søke etter svar hos andre Sonos-eiere i Sonos-fellesskapet vårt.