Kunne ikke pare en Bluetooth-enhet med Sonos

Denne artikkelen dekker hva du kan gjøre hvis telefonen, nettbrettet eller datamaskinen ikke kan pares med det bærbare Sonos-produktet ditt. Enheten din viser kanskje en feilmelding som «Tilkoblingen mislyktes» i Bluetooth-innstillingene, hvis den ikke kan opprette forbindelse med Sonos.


Pass på at Sonos er i Bluetooth-modus.

Når det pares med Sonos for første gang, må det bærbare Sonos-produktet være i Bluetooth-søkemodus. Status-LED-lampen på det bærbare Sonos-produktet vil vise et blinkende blått lys mens det er i Bluetooth-søkemodus. Du finner instruksjoner om hvordan du gjør dette i artikkelen om bruk av Bluetooth på Sonos.


Reduser avstanden mellom Sonos og Bluetooth-enheten

Flytt Bluetooth-enheten og det bærbare Sonos-produktet nærmere sammen for å sikre at de kan koble seg til hverandre. Styrken på Bluetooth-signalet påvirkes av avstanden mellom enhetene.


Flytt Sonos og Bluetooth-enheten til et annet rom eller plassering

Hvis du tror noe i nærheten forstyrrer Bluetooth-signalet, kan du flytte det bærbare Sonos-produktet og Bluetooth-enheten din til et annet område og prøve paring på nytt.


Sjekk at det er slått på

Det bærbare Sonos-produktet vil ikke være tilgjengelig for en Bluetooth-forbindelse når det er i dvalemodus eller slått av. Hvis statuslyset på det bærbare produktet er av, trykk på av/på-knappen for å vekke det eller koble det til strøm for å slå det på igjen hvis batteriet er tomt.

Trenger du fortsatt hjelp?

Teknikerne våre kan hjelpe over telefonen eller med direktechat. Du kan også stille spørsmål til og søke etter svar hos andre Sonos-eiere i Sonos-fellesskapet vårt.