Felet ”Åtkomst nekad” vid användning av musikbiblioteket

Det här felet uppstår när Sonos försöker spela upp musik från en dator eller NAS-enhet, men datorns inställningar för fil- och mappdelning är inkorrekta. Nedan beskrivs några åtgärder som vanligtvis åtgärdar det här felet.


Ta bort musikbiblioteket och lägg till det igen

När du tar bort musikbiblioteket och lägger till det igen tas mappens befintliga delningsbehörigheter för Sonos bort och dessa kan sedan återskapas när du lägger till mappen igen.


Konfigurera brandväggen

Säkerhetsprogram med en brandvägg kan blockera datorns möjlighet att dela musikfiler med Sonos via nätverket. Följ anvisningarna i vår artikel om brandväggar för att se till att den är konfigurerad så att Sonos kan ansluta till datorn.


Fråga din IT-administratör

Om du använder en jobbdator som sköts av en IT-avdelning kan du be dem att kontrollera att dina kontobehörigheter är inställda så att fildelning tillåts.

Behöver du mer hjälp?

Våra teknikexperter kan hjälpa dig via telefon eller livechatt. Du kan också ställa frågor till andra Sonosägare och få dem besvarade i Sonos användarforum.