Välj mellan trådlös och trådbunden installation

Sonos kan antingen konfigureras som en trådlös eller en trådbunden installation. I den här artikeln beskrivs skillnaderna mellan de två installationerna. Du får även rekommendationer om vilken installationstyp som är mest lämplig för ditt system och ditt hemmanätverk. Om du växlar mellan olika installationsmetoder hittar du ytterligare information i vår artikel om att växla mellan trådlös och trådbunden installation.


Trådlös installation

I en trådlös installation ansluts Sonosprodukterna till Wi-Fi-nätverket i din bostad på samma sätt som andra trådlösa enheter du har hemma (mobiltelefoner, surfplattor, datorer osv.).

I den här trådlösa Sonosinstallationen visar de blå linjerna hur varje trådlös enhet (inklusive Sonosprodukterna) ansluter direkt till routerns Wi-Fi-nätverk.

Då bör en trådlös installation användas

Använd en trådlös installation om du har en stark Wi-Fi-anslutning som når alla rum där du vill använda Sonossystemet.


Trådbunden installation

I en trådbunden installation förblir minst en av dina Sonosprodukter kopplad till routern med en nätverkskabel. Detta skapar ett dedikerat Wi-Fi-nätverk som de flesta Sonosprodukter kan använda för att skicka den trådlösa signalen vidare till andra Sonosprodukter. Det betyder att Sonossystemet kan användas i rum som ligger utanför Wi-Fi-systemets räckvidd.

I den här trådbundna Sonosinstallationen är en Sonos One kopplad till routern med en nätverkskabel. De röda linjerna visar de trådlösa anslutningarna mellan de övriga Sonosprodukterna på det separata, dedikerade Wi-Fi-nätverket för Sonos.

Då bör en trådbunden installation användas

Använd en trådbunden installation om ditt hemma-Wi-Fi är långsamt, otillförlitligt, inte uppfyller våra systemkrav eller inte når alla rum där du vill använda Sonossystemet. De flesta Sonosprodukter kan använda det dedikerade Wi-Fi-nätverket för Sonos om de ingår i en trådbunden installation, men det finns några undantag som räknas upp nedan.

Begränsningar vid trådbunden installation

Vissa Sonosprodukter kan inte skapa eller använda det dedikerade Wi-Fi-nätverket för Sonos när de är anslutna via nätverkskabel.

Hemmabio

Sonosprodukter som används som surroundhögtalare i hemmabiosystem och subwoofers kan inte användas som den första trådbundna produkten för det dedikerade Wi-Fi-nätverket för Sonos.

Produkter som inte har stöd för det dedikerade Wi-Fi-nätverket för Sonos

Följande produkter måste antingen anslutas till ditt hemma-Wi-Fi i en trådlös installation eller via nätverkskabel, om stöd finns.

  • Era 100
  • Era 300
  • Move
  • Move 2
  • Roam
  • Roam 2
  • Roam SL

Behöver du mer hjälp?

Våra teknikexperter kan hjälpa dig via telefon eller livechatt. Du kan också ställa frågor till andra Sonosägare och få dem besvarade i Sonos användarforum.