Välj mellan trådlös och trådbunden installation.

Sonos kan antingen konfigureras som en trådlös eller en trådbunden installation. I den här artikeln beskrivs skillnaderna mellan de två installationerna. Du får även rekommendationer om vilken installationstyp som är mest lämplig för ditt system och ditt hemmanätverk. Om du växlar mellan olika installationsmetoder hittar du ytterligare information i vår artikel om att växla mellan trådlös och trådbunden installation.


Trådlös installation

I en trådlös installation ansluts Sonos-produkterna till Wi-Fi-nätverket i din bostad på samma sätt som andra trådlösa enheter du har hemma (mobiltelefoner, surfplattor, datorer osv.).


I den här trådlösa Sonos-installationen visar de blå linjerna hur varje trådlös enhet (inklusive Sonos-produkterna) ansluter direkt till routerns Wi-Fi-nätverk.

Då bör en trådlös installation användas

Använd en trådlös installation om du har en stark Wi-Fi-anslutning som når alla rum där du vill använda Sonos-systemet.Trådbunden installation

I en trådbunden installation förblir minst en av dina Sonos-produkter kopplad till routern med en nätverkskabel för att skapa ett dedikerat Wi-Fi-nätverk som bara används av Sonos-systemet. Dessutom kommer dina Sonos-produkter att kunna föra den trådlösa signalen vidare till andra Sonos-produkter, vilket betyder att Sonos-systemet kan användas i rum som ligger utanför Wi-Fi-systemet räckvidd.


I den här trådbundna Sonos-installationen är en Sonos One kopplad till routern med en nätverkskabel. De röda linjerna visar de trådlösa anslutningarna mellan de övriga Sonos-produkterna på det separata, dedikerade Wi-Fi-nätverket för Sonos.

Då bör en trådbunden installation användas

Använd en trådbunden installation om ditt hemma-Wi-Fi är långsamt, otillförlitligt, inte uppfyller våra systemkrav eller inte når alla rum där du vill använda Sonos-systemet.

Behöver du mer hjälp?

Våra teknikexperter kan hjälpa dig via telefon eller livechatt. Du kan också ställa frågor till andra Sonosägare och få dem besvarade i Sonos användarforum.