Felkod 30 vid uppdatering av Sonos

Felkod 30 visas när någon av dina Sonos-produkter försöker ladda ner uppdateringsfilen, men inte lyckas. Om felkod 30 visas så visas även namnet på den Sonos-produkt som har problem med att ladda ner uppdateringen i Sonos-appen.


  1. Gör minst ett försök till att utföra uppdateringen.

  2. Leta upp den Sonos-produkt som namngavs i felmeddelandet och flytta den närmare routern. Försök sedan utföra uppdateringen igen.

  3. Om uppdateringen fortfarande inte fungerar, anslut Sonos-produkterna till routern med en nätverkskabel och gör ett nytt försök att utföra uppdateringen i Sonos-appen. Om det fortfarande inte går att genomföra uppdateringen, koppla bort produkten från routern och ställ tillbaka den på den ursprungliga platsen.


Felkod 30 kan också visas om du försöker uppdatera ett system som innehåller både produkter med S1- och S2-programvaran från Sonos S1-appen. S2-produkterna visas då som ”inkompatibla” på fliken Rum i Sonos-appen. I den här situationen måste de produkter som kör S1-programvaran först återställas till fabriksinställningarna och därefter installeras som ett separat Sonos S1-system.

Behöver du mer hjälp?

Våra teknikexperter kan hjälpa dig via telefon eller livechatt. Du kan också ställa frågor till andra Sonosägare och få dem besvarade i Sonos användarforum.