Återställ Sonos-produkten

Den här artikeln beskriver hur du återställer en Sonos-produkt till fabriksinställningarna. Om du försöker starta om en Sonos-produkt kan du läsa mer om detta i vår artikel om omstart av Sonos-produkter.

Den här processen raderar registreringsinformation, innehåll som sparats i Mitt Sonos och musiktjänster från en Sonos-produkt. Detta görs normalt innan en produkt byter ägare. Sonos-appen kan även rekommendera att du utför den här processen om den inte hittar produkten under installationen. Om du vill radera information från flera Sonos-produkter måste du utföra stegen nedan för varje produkt.

Om du återställer alla produkter i systemet raderas systemets information permanent. Den kan inte återställas.

Vi rekommenderar inte att du återställer en Sonos-produkt i felsökningssyfte.

Högtalare och komponenter


Sonos Era 100 och Era 300

 1. Koppla ur strömsladden.
 2. Tryck på  Bluetoothknappen och håll den intryckt medan du sätter i strömsladden igen.
 3. Håll knappen intryckt tills lampan på framsidan blinkar orange och vitt.
 4. Lampan blinkar grönt när processen är slutförd och produkten är redo att installeras.


Sonos Roam, Roam 2 och Roam SL

 1. Tryck på strömknappen på baksidan av din Roam-produkt och håll den intryckt i fem sekunder för att stänga av den. En signal hörs och statuslampan på framsidan slocknar.
 2. Medan du håller ned Spela/Pausa-knappen, tryck och släpp strömknappen.
 3. Fortsätt hålla ned Spela/Pausa-knappen tills lampan på framsidan blinkar orange och vitt.
 4. Lampan blinkar grönt när processen är klar.


Sonos Move och Move 2

 1. Lyft bort Movehögtalaren från strömbasen.
 2. Tryck på strömknappen på baksidan av Move eller Move 2 och håll den intryckt i minst fem sekunder för att stänga av högtalaren. En signal hörs och statuslampan slocknar.
 3. Slå på Movehögtalaren igen genom att trycka på strömknappen eller placera den på strömbasen.
 4. Medan högtalaren startar kan du trycka på någon av följande knappar, beroende på modell, och hålla den intryckt:
  • Move: Håll anslutningsknappen intryckt medan Move startar.
  • Move 2: Håll Bluetoothknappen intryckt medan Move 2 startar.
 5. Håll knappen intryckt tills statuslampan blinkar orange och vitt.
 6. Statuslampan blinkar grönt när processen är slutförd.

Följ anvisningarna i vår artikel om Move eller Move 2 för att lägga till produkten i Sonossystemet igen.Alla Sonos-produkter utom Move, Roam och Roam SL

 1. Koppla ur strömsladden.
 2. Tryck på anslutningsknappen ( eller ) och håll den intryckt medan du sätter i strömsladden igen. Om produkten inte har någon anslutningsknapp kan du istället trycka på och hålla spela upp/pausa- eller ljud av-knappen medan du sätter i strömsladden igen.
 3. Håll knappen intryckt tills lampan blinkar orange och vitt.
 4. Lampan blinkar grönt när processen är slutförd och produkten är redo att installeras.

Du kan lägga till Sonos-produkten i systemet igen genom att följa anvisningarna i vår artikel Lägg till en ny produkt i ett befintligt Sonos-system.Hörlurar


Sonos Ace

 1. Sonos Ace kommer att behöva en strömförsörjd USB-C-anslutning under delar av återställningsprocessen. Förbered en USB-C-kabel genom att ansluta den till en strömkälla, som en bärbar dator eller en väggadapter, men koppla inte in den i Sonos Ace ännu.
 2. Se till att din Sonos Ace är påslagen.
 3. Tryck och håll inne strömknappen på Sonos Ace och anslut samtidigt USB-C-kabeln till USB-C-porten på vänster öronkåpa.
 4. Fortsätt hålla inne strömknappen tills statuslampan på Sonos Ace blinkar vitt, cirka 7 sekunder.
 5. Efter att statuslampan har blinkat vitt, koppla bort USB-C-kabeln från Sonos Ace och släpp strömknappen.

Efter återställningen kommer Sonos Ace att gå in i parningsläge och visa en blinkande blå statuslampa.

Efter att ha återställt Sonos Ace kan du återansluta den till en tidigare använd enhet, men du måste först ta bort den från din enhets lista över ihågkomna anslutningar. För att göra detta, öppna din enhets Bluetooth- eller anslutna enhetsinställningar, välj Sonos Ace från listan och välj Glöm eller Ta bort.


Kontinuerligt blinkande vit lampa efter återställning?

Vissa äldre Sonosprodukter tar längre tid att återställa än andra. Detta gäller produkter som Boost, Connect, Connect:Amp, Play:1, Play:3, Sub (gen 1) och Sub (gen 2).

Om någonting avbryter återställningsprocessen på de här produkterna behöver de troligen anslutas till nätverket med en nätverkskabel för att återställningen ska kunna slutföras. Följ anvisningarna i den här artikeln för att åtgärda det här problemet.


Behöver du mer hjälp?

Våra teknikexperter kan hjälpa dig via telefon eller livechatt. Du kan också ställa frågor till andra Sonosägare och få dem besvarade i Sonos användarforum.