Återställ Sonos-produkten

Den här artikeln beskriver hur du återställer en Sonos-produkt till fabriksinställningarna. Om du försöker starta om en Sonos-produkt kan du läsa mer om detta i vår artikel om omstart av Sonos-produkter.

Den här processen raderar registreringsinformation, innehåll som sparats i Mitt Sonos och musiktjänster från en Sonos-produkt. Detta görs normalt innan en produkt byter ägare. Sonos-appen kan även rekommendera att du utför den här processen om den inte hittar produkten under installationen. Om du vill radera information från flera Sonos-produkter måste du utföra stegen nedan för varje produkt.

Om du återställer alla produkter i systemet raderas systemets information permanent. Den kan inte återställas.

Vi rekommenderar inte att du återställer en Sonos-produkt i felsökningssyfte.

Sonos Era 100 och Era 300

 1. Koppla ur strömsladden.
 2. Tryck på  Bluetoothknappen och håll den intryckt medan du sätter i strömsladden igen.
 3. Håll knappen intryckt tills lampan på framsidan blinkar orange och vitt.
 4. Lampan blinkar grönt när processen är slutförd och produkten är redo att installeras.


Sonos Roam och Roam SL

 1. Tryck på strömknappen på baksidan av Roam och håll den intryckt i fem sekunder för att stänga av högtalaren. En signal hörs och statuslampan på framsidan av högtalaren släcks.
 2. Samtidigt som du håller in spela upp/pausa-knappen, tryck och släpp strömknappen på baksidan av Roam.
 3. Håll spela upp/pausa-knappen intryckt tills lampan på framsidan blinkar orange och vitt.
 4. Lampan blinkar grönt när processen är slutförd och Sonos Roam är redo att installeras.


Sonos Move

 1. Lyft av Move från strömbasen.
 2. Tryck på strömknappen på baksidan av Move och håll den intryckt i minst fem sekunder för att stänga av högtalaren. En signal hörs och statuslampan på högtalarens ovansida släcks.
 3. Håll in anslutningsknappen samtidigt som du trycker på och släpper strömknappen.
  • Om Moves batteri inte är laddat och det inte går att sätta på högtalaren kan du istället placera den på strömbasen medan du håller in anslutningsknappen.
 4. Håll anslutningsknappen intryckt tills lampan ovanpå högtalaren blinkar orange och vitt.
 5. Lampan blinkar grönt när processen är slutförd och Sonos Move är redo att installeras.

Du kan lägga till Move i systemet igen genom att följa anvisningarna i vår artikel Installera Sonos Move.Alla Sonos-produkter utom Move, Roam och Roam SL

 1. Koppla ur strömsladden.
 2. Tryck på anslutningsknappen ( eller ) och håll den intryckt medan du sätter i strömsladden igen. Om produkten inte har någon anslutningsknapp kan du istället trycka på och hålla spela upp/pausa- eller ljud av-knappen medan du sätter i strömsladden igen.
 3. Håll knappen intryckt tills lampan blinkar orange och vitt.
 4. Lampan blinkar grönt när processen är slutförd och produkten är redo att installeras.

Du kan lägga till Sonos-produkten i systemet igen genom att följa anvisningarna i vår artikel Lägg till en ny produkt i ett befintligt Sonos-system.

Behöver du mer hjälp?

Våra teknikexperter kan hjälpa dig via telefon eller livechatt. Du kan också ställa frågor till andra Sonosägare och få dem besvarade i Sonos användarforum.