Google Assistents kommandon fungerar inte på Sonos

I den här artikeln beskrivs hur du kan lösa problem med att Google Assistent inte utför kommandon, inte reagerar alls eller svarar med ett felmeddelande.

Innan du börjar 

  • Om din röstaktiverade Sonos-högtalare har en fysisk mikrofonbrytare, se till att den är påslagen. Kontrollera även statuslampan ovanför mikrofonknappen eller knappen för rösttjänst. Om lampan är släckt, tryck på knappen för att återaktivera mikrofonen eller rösttjänsten och försök med kommandot igen.

  • Flytta högtalaren bort från väggar, andra högtalare och källor till bakgrundsljud för att säkerställa att Google Assistent kan höra dig.


  • Du kan ta reda på vad Google Assistent hörde på http://myactivity.google.com genom att lägga till ett filter för Assistent. Om Google Assistent inte uppfattar dina kommandon korrekt bör du överväga att flytta enheten för att undvika höga bakgrundsljud som eventuellt påverkar hur väl din röstaktiverade Sonos-högtalare (eller Google Assistent-aktiverade produkt) hör dig.


  • Ett Google-konto med Google Assistent kan bara användas tillsammans med ett Sonos-system i taget. Om du har ett annat Sonos-system någon annanstans måste du använda ett annat Google-konto om du vill använda Google Assistent på båda platserna.Om du har röstaktiverade Sonos-högtalare


Om du inte har någon röstaktiverad Sonos-högtalare

  1. Öppna Google Home-appen för iOS eller Android.
  2. Från fliken Enheter, välj en av dina listade Sonos-produkter och sedan inställningsikonen högst upp till höger.
  3. På inställningsskärmen, välj Koppla från Sonos. Detta öppnar menyn Lägg till enheter där du kan välja Sonos och sedan Koppla från konto.
  4. Kontrollera att alla musiktjänster som du lägger till i Google Assistent-appen också har lagts till på Sonos.
  5. När installationen är klar, prova att ge Sonos ett kommando från enheten med Google Assistent.

Behöver du mer hjälp?

Våra teknikexperter kan hjälpa dig via telefon eller livechatt. Du kan också ställa frågor till andra Sonosägare och få dem besvarade i Sonos användarforum.