Problem vid trådlös installation

Den här artikeln hjälper dig att lösa problem som uppstår när du ansluter Sonos till ett Wi-Fi-nätverk. Läs vår artikel om att ansluta Sonos till en ny router eller ett nytt Wi-Fi-nätverk om du nyligen har bytt ut din router eller ändrat Wi-Fi-nätverkets lösenord.

Börja med förslagen nedan om du försöker ta bort en Sonos Bridge från ditt system och inte lyckas ansluta systemet till Wi-Fi. Om problemet kvarstår kan du behöva låta en av dina andra Sonos-produkter vara trådbundet ansluten till routern. Läs vår artikel om att ta bort en Bridge från systemet för mer information.

Ogiltigt Wi-Fi-lösenord

Kontrollera att du har angett rätt lösenord genom att trycka på Visa till höger om lösenordsfältet. Om meddelandet fortfarande visas bör du kontrollera om din router har ett klistermärke med lösenordet till nätverket. Kontakta din internetoperatör eller routerns tillverkare om du behöver hjälp med att hitta eller återställa ditt Wi-Fi-lösenord.

Om du håller på att installera ett nytt Sonos-system och inte hittar rätt lösenord till Wi-Fi-nätverket kan du välja Alternativ installation och utföra en trådbunden installation, förutsatt att din produkt har en nätverksport.

Om högtalaren inte har någon nätverksport eller om du inte kan ansluta den med kabel permanent måste du hitta eller återställa lösenordet till ditt Wi-Fi-nätverk för att kunna genomföra en trådlös installation.

Fel Wi-Fi-nätverk

Kontrollera att du har valt rätt Wi-Fi-nätverk när du anger ditt lösenord. Tryck på Använd ett annat nätverk om så behövs och försök sedan ansluta igen.

Inkompatibelt Wi-Fi-nätverk

Vissa nätverkstyper stöder inte trådlös installation. Om du försöker installera Sonos på ett nätverk som uppfyller något av följande kriterier måste du utföra en trådbunden installation istället.

  • Det innehåller åtkomstpunkter för företag som är konfigurerade så att de kräver certifikat eller någon annan form av företagsautentisering.
  • Det är ett gästnätverk eller en mobil hotspot.
  • Det använder en portalsida för inloggning.
  • Det är försett med en trådlös räckviddsförlängare.

Dessutom kan vissa Sonosprodukter inte ansluta till en router som bara tillhandahåller 5 GHz Wi-Fi. Du hittar mer information om Wi-Fi-lägen som stöds i vår artikel om systemkrav.


Nästa steg

Om du har provat alla förslag ovan och fortfarande inte lyckas ansluta Sonos till ditt Wi-Fi-nätverk kan du prova att starta om routern. Vänta tills routern har startat och din mobila enhet är ansluten till Wi-Fi-nätverket och utför sedan hela den trådlösa installationsprocessen igen. Kontakta oss om du fortfarande inte lyckas ansluta Sonos till ditt Wi-Fi-nätverk.

Behöver du mer hjälp?

Våra teknikexperter kan hjälpa dig via telefon eller livechatt. Du kan också ställa frågor till andra Sonosägare och få dem besvarade i Sonos användarforum.