Anslut Sonos Roam via Bluetooth

I den här artikeln beskrivs hur du ansluter, kopplar från och återansluter enheter till Roam via Bluetooth.

Innan du börjar


 • Se till att Roam är påslagen och aktiv innan du utför nedanstående steg.


 • Stereokoppling är inte tillgängligt när Roam är ansluten via Bluetooth.

Anslut en enhet till Roam

Följ anvisningarna nedan för att ansluta en enhet till Roam via Bluetooth:

 1. Tryck på strömknappen på baksidan av Roam och håll den intryckt i två sekunder. Släpp sedan knappen. En anslutningssignal spelas upp och lampan på framsidan börjar blinka med blått sken.
 2. Öppna Bluetooth-inställningarna på din enhet och välj Roam i listan med enheter.
 3. När anslutningen har upprättats kommer ytterligare en signal att spelas upp och lampan kommer att lysa med fast blått sken.Anslut en annan enhet till Roam

När du har anslutit Roam till en enhet kan du följa anvisningarna nedan för att ansluta den till en annan enhet.

 1. Tryck på strömknappen på baksidan av Roam och håll den intryckt i två sekunder. Släpp sedan knappen. Roam kommer att försöka ansluta till en enhet den har varit ansluten till tidigare.
  • Om Roam lyckas ansluta till en enhet den har varit ansluten till tidigare kommer statuslampan att lysa med fast blått sken. Tryck på strömknappen igen och håll den intryckt i två sekunder. Detta försätter Roam i anslutningsläget så att den kan anslutas till en ny enhet.
  • Om Roam inte hittar någon enhet som den har varit ansluten till tidigare i närheten kommer anslutningsläget automatiskt att aktiveras och statuslampan att blinka med blått sken.
 2. När Roam blinkar med blått sken kan du öppna Bluetoothinställningarna på din enhet och välja Roam i listan med enheter.
 3. När anslutningen har upprättats kommer ytterligare en signal att spelas upp och lampan kommer att lysa med fast blått sken.Koppla bort enheten från Roam

Följ anvisningarna nedan för att koppla bort Bluetooth-enheten från Roam.


På Bluetooth-enheten:

 1. Öppna enhetens Bluetooth-inställningar.
 2. Välj Roam och tryck eller klicka på Koppla från.


På Roam:

Roam kommer att kopplas bort från din Bluetoothenhet om den försätts i viloläget eller stängs av. När den aktiveras eller slås på igen kommer Roam att vara i Wi-Fi-läget.

Roam har en inställning för automatisk frånkoppling vid inaktivitet som kopplar från Roam från en Bluetooth-enhet efter 30 minuters inaktivitet. Denna inställning är avstängd som standard, men kan aktiveras i Inställningar-menyn. Välj din Roam, gå sedan till Bluetooth > Automatisk frånkoppling vid inaktivitet.

Återanslut till Roam via Bluetooth

Följ anvisningarna nedan för att återansluta en tidigare ansluten enhet till Roam:


På Bluetooth-enheten:

 1. Öppna enhetens Bluetooth-inställningar.
 2. Välj Roam i listan över tidigare anslutna enheter för att återansluta till enheten.


På Roam:

 1. Tryck på knappen på baksidan av Roam och håll den intryckt i två sekunder. Släpp sedan knappen.
 2. Statuslampan lyser med fast blått sken och en signal spelas upp för att bekräfta att Roam har återanslutits till Bluetooth-enheten.

Du kan ställa in Roam att automatiskt återansluta till sin senast anslutna Bluetooth-enhet. Denna inställning är avstängd som standard, men kan aktiveras i Inställningar-menyn. Välj din Roam, gå sedan till Bluetooth > Alltid automatiskt återanslut.

Behöver du mer hjälp?

Våra teknikexperter kan hjälpa dig via telefon eller livechatt. Du kan också ställa frågor till andra Sonosägare och få dem besvarade i Sonos användarforum.