Anslut Sonos Roam via Bluetooth

I den här artikeln beskrivs hur du ansluter, kopplar från och återansluter enheter till Roam via Bluetooth.

Innan du börjar


 • Se till att Roam är påslagen och aktiv innan du utför nedanstående steg.


 • Stereokoppling är inte tillgängligt när Roam är ansluten via Bluetooth.

Anslut en enhet till Roam

Följ anvisningarna nedan för att ansluta en enhet till Roam via Bluetooth:

 1. Tryck på strömknappen på baksidan av Roam och håll den intryckt i två sekunder. Släpp sedan knappen. En anslutningssignal spelas upp och lampan på framsidan börjar blinka med blått sken.
 2. Öppna Bluetooth-inställningarna på din enhet och välj Roam i listan med enheter.
 3. När anslutningen har upprättats kommer ytterligare en signal att spelas upp och lampan kommer att lysa med fast blått sken.Anslut en annan enhet till Roam

När du har anslutit Roam till en enhet kan du följa anvisningarna nedan för att ansluta den till en annan enhet.

 1. Tryck på strömknappen på baksidan av Roam och håll den intryckt i två sekunder. Släpp sedan knappen. En anslutningssignal spelas upp och lampan på framsidan börjar blinka med blått sken.
  • Om lampan istället lyser med fast blått sken har Roam anslutit till den föregående enheten. Upprepa det här steget för att aktivera anslutningsläget på Roam.
 2. Öppna Bluetooth-inställningarna på din enhet och välj Roam i listan med enheter.
 3. När anslutningen har upprättats kommer ytterligare en signal att spelas upp och lampan kommer att lysa med fast blått sken.Koppla bort enheten från Roam

Följ anvisningarna nedan för att koppla bort Bluetooth-enheten från Roam.


På Bluetooth-enheten:

 1. Öppna enhetens Bluetooth-inställningar.
 2. Välj Roam och tryck eller klicka på Koppla från.


På Roam:

 1. Tryck på strömknappen på baksidan av Roam och håll den intryckt i två sekunder medan Roam är ansluten till enheten via Bluetooth. Släpp sedan knappen. Roam aktiverar anslutningsläget och statuslampan börjar blinka med blått sken.
 2. Upprepa det första steget så inaktiveras Bluetooth-läget på Roam. Statuslampan lyser med ett fast vitt sken.


Roam har inställningen Automatisk frånkoppling vid inaktivitet som innebär att Roam kopplas bort från en Bluetoothenhet om den inte används på 30 minuter. Den här inställningen är avstängd som standard, men kan aktiveras på fliken  Inställningar, under System > Roam > Bluetooth > Automatisk frånkoppling vid inaktivitet.

Återanslut till Roam via Bluetooth

Följ anvisningarna nedan för att återansluta en tidigare ansluten enhet till Roam:


På Bluetooth-enheten:

 1. Öppna enhetens Bluetooth-inställningar.
 2. Välj Roam i listan över tidigare anslutna enheter för att återansluta till enheten.


På Roam:

 1. Tryck på knappen på baksidan av Roam och håll den intryckt i två sekunder. Släpp sedan knappen.
 2. Statuslampan lyser med fast blått sken och en signal spelas upp för att bekräfta att Roam har återanslutits till Bluetooth-enheten.


Roam kan ställas in så att den automatiskt återansluter till den Bluetoothenhet den var ansluten till senast. Den här inställningen är avstängd som standard, men kan aktiveras på fliken  Inställningar, under System > Roam > Bluetooth > Anslut alltid automatiskt.

Behöver du mer hjälp?

Våra teknikexperter kan hjälpa dig via telefon eller livechatt. Du kan också ställa frågor till andra Sonosägare och få dem besvarade i Sonos användarforum.