Produkt visas som inkompatibel i Sonos S2-appen

Det här felmeddelandet visas i Sonos S2-appen när Sonos-systemet hittar en produkt som inte är kompatibel med S2. Detta kan inträffa om produkten i fråga var avstängd när systemet uppdaterades till S2 och sedan slogs på igen när uppdateringen var klar.

Den inkompatibla produkten kan inte användas med Sonos S2-appen. Du kan återställa den inkompatibla produkten och ta bort den från ditt system.

Du kan fortfarande använda Sonos-produkten när den har återställts till fabriksinställningarna, men den måste installeras igen i ett separat system med hjälp av Sonos S1 Controller-appen. Du kan läsa mer om detta i vår artikel om att installera ett separat Sonos S1-system.

Behöver du mer hjälp?

Våra teknikexperter kan hjälpa dig via telefon eller livechatt. Du kan också ställa frågor till andra Sonosägare och få dem besvarade i Sonos användarforum.