Minska risken för signalstörningar

Den här artikeln hjälper dig att minska risken för signalstörningar kring dina Sonos-produkter. Genom att minska risken för signalstörningar kan du undvika problem som att ljudet försvinner eller produkter inte längre visas i appen.

Signalstörningar kan uppstå när två eller fler trådlösa enheter tävlar om samma Wi-Fi-utrymme. Om den här överlappningen leder till prestandaproblem kan problemet enkelt åtgärdas genom att byta trådlös kanal för nätverket eller öka avståndet mellan Sonos och störningskällan.


Byt trådlös kanal

Du kan minska risken för störningar genom att ändra vilken trådlös kanal som används av Sonos-systemet, routern eller båda.

Om du byter både routerns och Sonos-systemets trådlösa kanal måste du se till att Sonos och routern inte är inställda på samma kanal eftersom detta kan leda till signalstörningar.

Vi rekommenderar att du testar att använda de trådlösa kanalerna 1, 6 och 11 för routern eller Sonos-systemet. Prova att spela upp musik på Sonos när du har bytt kanal för att se om det fungerar bättre.


Flytta Sonos bort från andra enheter som kan orsaka signalstörningar

Det kan hända att andra enheter eller elektronikprodukter använder samma trådlösa frekvenser som routern och Sonos-systemet. Om du har en eller flera sådana enheter i närheten och får problem med Sonos-systemet kan du tillfälligt stänga av en av enheterna för att se om detta löser problemet. Om så är fallet bör du överväga att flytta enheten i fråga längre bort från Sonos-produkterna. Generellt sett rekommenderar vi att Sonos-produkter placeras minst 0,5 m från all övrig elektronisk utrustning.

Enheter som ofta använder 2,4 eller 5 GHz trådlöst

  • Trådlösa telefoner och DECT-telefoner
  • Trådlösa videosändare och övervakningskameror
  • Trådlösa routrar, räckviddsförlängare och åtkomstpunkter
  • Trådlösa ljudsystem
  • Elektroniska babyvakter
  • Trådlösa kabel- och digitalboxar
  • Hubbar för smarta hemmaprodukter


Andra enheter som kan orsaka signalstörningar

  • Vissa externa datorskärmar och LCD-skärmar
  • Mikrovågsugnar (medan de används)


Kontrollera om det finns hinder som kan försvaga den trådlösa signalen

Vissa vägg- och ytmaterial kan absorbera trådlösa signaler och orsaka signalbrott, vilket kan leda till störningar. Ta hänsyn till följande fysiska barriärer när du installerar dina Sonos-produkter och andra trådlösa enheter, som en router, och flytta dem vid behov.

Tegelväggar kan till exempel störa trådlösa signaler mer än träväggar. Sonos-produkter som placeras på en metallyta kan dessutom drabbas av mer signalproblem än produkter som står på en träyta.


Materialtyp

Störningsrisk

Trä

Låg

Syntetmaterial

Låg

Glas

Låg

Vatten

Medelhög

Tegel

Medelhög

Marmor

Medelhög

Gips

Hög

Betong

Hög

Metall

Väldigt hög

Behöver du mer hjälp?

Våra teknikexperter kan hjälpa dig via telefon eller livechatt. Du kan också ställa frågor till andra Sonosägare och få dem besvarade i Sonos användarforum.