Byt ut batteriet i Sonos Move

Du kan byta det uppladdningsbara batteriet i Sonos Move med hjälp av ett paket med ersättningsbatteri för Move. Paketet innehåller både batteriet och de verktyg och anvisningar som behövs för att installera det.Installera det nya batteriet

Innan du installerar det nya batteriet, kontrollera att Move är helt avstängd genom att trycka på strömknappen och hålla den intryckt i minst tio sekunder.

1.

Placera Move upp och ner på en platt yta så att den gummiförsedda sidan är uppåt.

2.

Använd den medföljande Sonos-stickan för att lyfta båda ändarna av den långa gummiremsa som går längs med undersidan av Move.

3.

Använd den medföljande insexnyckeln för att avlägsna de två skruvarna under ändarna av gummiremsan.


4.

Håll båda ändarna av gummiremsan och lyft upp batteriet ur Move.


5.

Sätt i ersättningsbatteriet.

6.

Använd Sonos-stickan för att lyfta båda ändarna av gummiremsan på ersättningsbatteriet. Använd sedan insexnyckeln och skruvarna för att se till att det sitter säkert på plats.


7.

När det nya batteriet är fastskruvat, placera Move på strömbasen för att slå på den.Återvinn det gamla batteriet

Du kan lämna in Moves batteri för återvinning på valfri återvinningscentral som tar emot elektronikavfall. Du kan även kontakta oss och begära en förbetald fraktsedel om du föredrar att skicka tillbaka batteriet till oss istället.

Behöver du mer hjälp?

Våra teknikexperter kan hjälpa dig via telefon eller livechatt. Du kan också ställa frågor till andra Sonosägare och få dem besvarade i Sonos användarforum.