Sonos S2 och S1

Sonos S2

Sonos S2 är vår senaste app och har ett nytt operativsystem som styr nästa generation av Sonos produkter och upplevelser. Läs vår artikel om kompatibilitet för att ta reda på om dina produkter är kompatibla med S2.
Uppdatera från S1 till S2

Du kan använda Sonos S1-appen för att göra en kontroll av systemkompatibilitet och säkerställa att ditt system är kompatibelt med S2. Om systemet är kompatibelt med S2 kommer Sonos S1-appen också att guida dig genom uppdateringsprocessen. Kom igång genom att läsa vår artikel om att uppdatera till S2.

En iPhone med bläddringsfliken i Sonos S2-appen öppen

Ikonen för Sonos S1 Controller-appen

Sonos S1 Controller

Om ditt system innehåller produkter som inte är kompatibla med S2 kan du fortsätta använda det med S1-appen.
Fortsätt använda Sonos S1 Controller

Du behöver inte göra någonting för att fortsätta använda Sonos S1-appen. Om du inte redan har installerat Sonos S1 Controller kan du ladda ner den från appbutiken på din enhet.

Delat Sonossystem

Du kan installera separata S1- och S2-system om du har både produkter som bara är kompatibla med S1 och produkter som bara är kompatibla med S2. Läs mer i vår artikel om att dela upp ditt Sonossystem.

Behöver du mer hjälp?

Våra teknikexperter kan hjälpa dig via telefon eller livechatt. Du kan också ställa frågor till andra Sonosägare och få dem besvarade i Sonos användarforum.