Parring af Sonos Roam med Bluetooth

Denne artikel beskriver, hvordan dine enheder parres med, kobles fra og gentilsluttes Roam via Bluetooth.

Inden du går i gang


 • Sørg for, at Roam er tændt og i aktiv tilstand, inden du følger nedenstående trin.


 • Stereoparring er utilgængelig, når Roam er tilsluttet via Bluetooth.

Parring af enhed med Roam

Følg disse trin for at parre en enhed med Roam via Bluetooth:

 1. Hold tænd/sluk-knappen på bagsiden af Roam nede i to sekunder, og slip så. Nu hører du tonen for parring, og statuslyset på forsiden begynder at blinke blåt.
 2. I din enheds Bluetooth-indstillinger skal du vælge Roam fra listen over enheder.
 3. Når højttaleren er parret, hører du endnu en tone, og statuslyset skifter til konstant blåt.Parring af en anden enhed med Roam

Når du har parret Roam med en enhed, kan du følge nedenstående trin for at parre den med en anden enhed.

 1. Hold tænd/sluk-knappen på bagsiden af Roam nede i to sekunder, og slip så. Nu hører du tonen for parring, og statuslyset på forsiden begynder at blinke blåt.
  • Hvis statuslyset lyser konstant blåt i stedet for, er Roam parret med den forrige enhed. Gentag dette trin for at sætte Roam i parringstilstand.
 2. I din enheds Bluetooth-indstillinger skal du vælge Roam fra listen over enheder.
 3. Når højttaleren er parret, hører du endnu en tone, og statuslyset skifter til konstant blåt.Afbryd din enheds forbindelse til Roam

Følg disse trin for at afbryde din Bluetooth-enheds forbindelse til Roam.


Fra din Bluetooth-enhed:

 1. Gå til din enheds Bluetooth-indstillinger.
 2. Vælg Roam, og tryk eller klik på Afbryd.


Fra Roam:

 1. Mens Roam er parret til din enhed via Bluetooth, skal du holde tænd/sluk-knappen på bagsiden af Roam nede i to sekunder og derefter slippe. Nu går Roam i parringstilstand, og statuslyset begynder at blinke blåt.
 2. Gentag trin et; så afbryder Roam Bluetooth-forbindelsen. Statuslyset lyser konstant hvidt.


Roam har en indstilling for automatisk afbrydelse ved inaktivitet, der kobler Roam fra en Bluetooth-enhed efter 30 minutters inaktivitet. Denne indstilling er som standard slået fra, men kan slås til under fanen  Indstillinger under System > Roam > Bluetooth > Auto-afbrydelse ved inaktiv.

Genetabler Bluetooth-forbindelse på Roam

Følg disse trin for at genetablere Roams forbindelse til en tidligere parret enhed:


Fra din Bluetooth-enhed:

 1. Gå til din enheds Bluetooth-indstillinger.
 2. Vælg Roam fra listen over tidligere tilsluttede enheder for at genoprette forbindelsen til din parrede enhed.


Fra Roam:

 1. Hold knappen på bagsiden af Roam nede i to sekunder, og slip så.
 2. Statuslyset bliver konstant blåt, og du hører endnu en tone, der bekræfter, at Roam har genoprettet forbindelsen til din Bluetooth-enhed.


Du kan indstille Roam til automatisk at forbinde sig til den seneste Bluetooth-enhed. Denne indstilling er som standard slået fra, men kan slås til under fanen  Indstillinger under System > Roam > Bluetooth > Opret altid forbindelse automatisk.

Har du stadig brug for hjælp?

Vores teknikere kan hjælpe via telefon eller livechat. Du kan også stille spørgsmål til og finde svar fra andre Sonos-ejere i vores Sonos Community.