Konfigurer brannmuren slik at den fungerer med Sonos

Denne artikkelen vil beskrive den beste måten å konfigurere brannmuren på datamaskinen slik at den fungerer med Sonos. En brannmur som ikke er konfigurert kan skape problemer med Sonos-høyttalerne, musikkbiblioteket eller andre funksjoner som registrering eller systemoppdateringer.


Hvordan endre brannmurinnstillinger


Velg brannmuren din fra listen nedenfor for å se spesifikke konfigurasjonstrinn.


Windows 10
macOS 10.11 og nyere
Kaspersky Internet / Total Security

McAfee Total Protection
Norton 360


Hvis brannmuren din ikke står i listen, gjør disse justeringene i brannmurinnstillingene og start Sonos-appen på nytt. Ta kontakt med brannmurens produsent for å få hjelp med å finne disse alternativene.

  • Sett Nettverk eller Profiltype til Privat, Hjem eller Klarert.
  • I reglene for program eller applikasjon, sett tilgangen for Sonos-appen til Tillatt.


Brannmurporter som benyttes av Sonos


De fleste brannmurer, spesielt brannmur- og antivirusprogrammer, vil fungere med Sonos uten at det krever ytterligere konfigurering. Hvis brannmuren din må konfigureres manuelt, pass på at portene som er angitt nedenfor er åpne for IP-adressene på Sonos-produktene dine, og at inngående tilgang er aktivert for Sonos-programmet.


Port (TCP)

Brukes for

80 og 443

Musikktjenester, radio og Sonos-kontoen

445 og 3445

Musikkbibliotek

1400, 3400, 3401 og 3500

Styring med Sonos-appen

4070

Spotify Connect

4444

Systemoppdateringer


Port (UDP)

Brukes for

136 til og med 139

Musikkbibliotek

1900 og 1901

Styring med Sonos-appen

2869, 10243 og 10280 til og med 10284

Windows mediedeling

5353

Spotify Connect

6969

Sonos-konfigurasjon

Trenger du fortsatt hjelp?

Teknikerne våre kan hjelpe over telefonen eller med direktechat. Du kan også stille spørsmål til og søke etter svar hos andre Sonos-eiere i Sonos-fellesskapet vårt.