Line-in-lyden stopper eller har avbrudd

Denne artikkelen gir deg noen måter du kan prøve å rette lydavbrytelser på når du spiller av musikk gjennom line-in på Sonos.


Justere Line-in lydkomprimering

Vi anbefaler at du endrer innstillingen for lydkomprimering på Line-In for å hjelpe med hopp eller stopp i Line-In-lyden, spesielt når du strømmer til flere rom. Følg trinnene i vår artikkel om justering av lydkomprimering på Line-In og endre innstillingen til Komprimert, deretter tester du avspillingen av Line-In-lyden din.


Redusere trådløse forstyrrelser

Trådløse forstyrrelser kan bidra til problemer som lyd som stopper og hopper videre på Sonos.

Hvis problemet vedvarer eller du ønsker å fortsette å bruke ukomprimert lyd, kan du lese artikkelen om hvordan du reduserer trådløse forstyrrelser for å finne ut hvordan du unngår trådløse forstyrrelser ved å endre trådløs kanal og flytte Sonos unna visse elektroniske enheter.


Juster lydforsinkelsen

Innstillingen av lydforsinkelse innfører en forsinkelse mellom line-in-kilden og Sonos. Dette reduserer muligheten for at det oppstår lydproblemer når Sonos-produktene spiller av line-in-lyd i en gruppe.

Du kan justere innstillingen for lydforsinkelse i Sonos-appens Line-In-innstillinger. Velg en høyere lydforsinkelse, deretter tester du avspillingen av Line-In-lyden din.


Trenger du fortsatt hjelp?

Teknikerne våre kan hjelpe over telefonen eller med direktechat. Du kan også stille spørsmål til og søke etter svar hos andre Sonos-eiere i Sonos-fellesskapet vårt.