Line-in-lyden stopper eller har avbrudd

Denne artikkelen gir deg noen måter du kan prøve å rette lydavbrytelser på når du spiller av musikk gjennom line-in på Sonos.


1. Justere Line-in lydkomprimering

Fra Sonos-appen for iOS eller Android, går du til fanen Innstillinger og velger deretter System > Lydkomprimering. Velg Komprimert, og test deretter lydavspillingen. Vi anbefaler at du bruker Komprimert for å strømme line-in trådløst til flere rom.


2. Redusere trådløse forstyrrelser

Trådløse forstyrrelser kan bidra til problemer som lyd som stopper og hopper videre på Sonos.

Hvis problemet vedvarer eller du ønsker å fortsette å bruke ukomprimert lyd, kan du lese artikkelen om hvordan du reduserer trådløse forstyrrelser for å finne ut hvordan du unngår trådløse forstyrrelser ved å endre trådløs kanal og flytte Sonos unna visse elektroniske enheter.


3. Juster lydforsinkelsen

Innstillingen av lydforsinkelse innfører en forsinkelse mellom line-in-kilden og Sonos. Dette reduserer muligheten for at det oppstår lydproblemer når Sonos-produktene spiller av line-in-lyd i en gruppe.

Gå til fanen Innstillinger, trykk på System og deretter på det produktet som bruker line-in. I seksjonen for line-in trykker du på Lydforsinkelse og velger et alternativ for forsinkelse.


Trenger du fortsatt hjelp?

Teknikerne våre kan hjelpe over telefonen eller med direktechat. Du kan også stille spørsmål til og søke etter svar hos andre Sonos-eiere i Sonos-fellesskapet vårt.