Muodosta Sonos Roamista laitepari Bluetoothin avulla

Tässä artikkelissa kerrotaan, kuinka voit muodostaa laiteparin, katkaista yhteyden ja yhdistää laitteita Roamiin Bluetoothin kautta.

Ennen kuin aloitat


 • Varmista, että Roam on päällä ja toimintatilassa ennen seuraavia vaiheita.


 • Stereoparin muodostavilla kahdella Roamilla voidaan toistaa Bluetooth-ääntä, kun ne on yhdistetty WiFi-verkkoon. WiFi-verkon ulottumattomissa stereoparin muodostus ei ole mahdollista.

Muodosta laitepari Roamin ja laitteesi välille

Muodosta laitepari Roamin kanssa Bluetoothin kautta ohjeiden mukaisesti:

 1. Paina ja pidä Roamin takana olevaa virtapainiketta painettuna kahden sekunnin ajan. Kuulet paritusäänen ja etuosan LED-valo alkaa vilkkua sinisenä.
 2. Avaa laitteesi Bluetooth-asetukset ja valitse laitelistasta Roam.
 3. Kun laiteparitus on tehty, kuulet toisen äänen ja tilaa ilmaiseva LED-valo palaa sinisenä.Yhdistä toinen laite Roamiin.

Kun olet yhdistänyt Roamiin yhden laitteen, yhdistä se muuhun laitteeseen alla olevien ohjeiden mukaisesti.

 1. Paina ja pidä Roamin takana olevaa virtapainiketta painettuna kahden sekunnin ajan. Roam yrittää muodostaa yhteyden aikaisemmin yhdistettyyn laitteeseen.
  • Jos Roam muodostaa yhteyden aikaisemmin yhdistettyyn laitteeseen, tilan LED-merkkivalo palaa sinisenä. Paina ja pidä virtapainiketta painettuna jälleen kahden sekunnin ajan. Näin Roam menee yhdistymistilaan, ja voit lisätä toisen laitteen.
  • Jos Roam ei löydä lähistöltä aikaisemmin yhdistettyä laitetta, se menee automaattisesti yhdistymistilaan ja tilan LED-merkkivalo vilkkuu sinisenä.
 2. Kun Roamin tilan merkkivalo vilkkuu sinisenä, avaa laitteen Bluetooth-asetukset ja valitse laitelistasta Roam.
 3. Kun laitteet on yhdistetty, kuulet toisen äänen ja tilaa ilmaiseva LED-valo palaa sinisenä.Katkaise laitteen yhteys Roamiin

Noudata näitä ohjeita katkaistaksesi Bluetooth-laitteen yhteyden Roamista.


Bluetooth-laitteestasi:

 1. Siirry laitteesi Bluetooth-asetuksiin.
 2. Valitse Roam ja napauta tai napsauta kohtaa Katkaise.


Roamista:

Roam katkaisee yhteyden Bluetooth-laitteeseen, kun se menee lepotilaan tai sen virta katkaistaan. Kun Roam herätetään tai sen virta kytketään takaisin päälle, tuote on WiFi-tilassa.

Roamissa on käyttämättä olevan laitteen automaattikatkaisu, joka katkaisee Roamin yhteyden Bluetooth-laitteeseen 30 minuutin käyttämättömyyden jälkeen. Asetus on oletusarvoisesti pois päältä, mutta se voidaan kytkeä päälle Asetukset-välilehden kohdassa Järjestelmä > Roam > Bluetooth > Käyttämättä olevan laitteen automaattikatkaisu.
Yhdistä Roam uudelleen Bluetoothin avulla

Noudata näitä ohjeita muodostaaksesi yhteyden Roamiin aiemmin laitepariin kuuluneelta laitteelta:


Bluetooth-laitteestasi:

 1. Siirry laitteesi Bluetooth-asetuksiin.
 2. Valitse Roam aiemmin yhdistettyjen laitteiden luettelosta kytkeäksesi sen jälleen pariliitettyyn laitteeseesi.


Roamista:

 1. Paina ja pidä Roamin takana olevaa virtapainiketta painettuna kahden sekunnin ajan.
 2. Tilan LED-merkkivalo muuttuu siniseksi, ja kuulet toisen äänen, joka vahvistaa, että Roam on jälleen liitetty Bluetooth-laitteeseesi.


Voit määrittää Roamin yhdistämään automaattisesti uudelleen viimeisimpään Bluetooth-laitteeseen. Asetus on oletusarvoisesti pois päältä, mutta se voidaan kytkeä päälle  Asetukset-välilehdeltä kohdasta Järjestelmä > Roam > Bluetooth > Yhdistä aina automaattisesti.

Tarvitsetko vielä apua?

Teknikkomme voivat auttaa puhelimen tai live-keskustelun avulla. Voit myös kysyä kysymyksiä ja etsiä vastauksia muilta Sonos-yhteisön Sonos-omistajilta.