Hjemmekino eller stereopar vises som ikke konfigurert

Denne artikkelen viser trinn for å løse ikke konfigurert-status på rom med et stereopar, Sub eller Sub Mini eller hjemmekinoanlegg med surroundhøyttalere. Denne statusen kan oppstå i følgende scenarier:

  • I et stereopar når kommunikasjonen til en av høyttalerne er brutt


  • I et hjemmekinoanlegg med surround når kommunikasjonen er brutt til hovedproduktet i hjemmekinoanlegget


  • Når en Sub eller Sub Mini har mistet kommunikasjonen med høyttaleren den er tilknyttetSjekk strømforsyningen til produktene

Kontroller at strømledningene til alle produktene er godt plugget i og koblet til en fungerende strømkontakt.

Du kan sjekke om et produkt er slått på og svarer ved å trykke på knappen Spill av / sett på pause og se om statuslyset reagerer.


Start produktene på nytt

Pass på at alle produktene i sammenkoblede settet blir startet på nytt. Koble fra strømledningen, vent 10 sekunder og så kobler du til strømledningen igjen.

Når du starter en Move eller Roam på nytt, fjern den fra laderen og hold strømknappen inne i minst fem sekunder til du hører avslåingstonen og statuslyset slukker. Så trykker du på av/på-knappen for å slå den på igjen.

Hvis produktet har et blinkende grønt lys etter at det er slått på, må du legge det til i anlegget igjen.


Start ruteren på nytt

Koble strømkabelen fra ruteren i 10 sekunder før du setter den inn igjen. Så snart ruteren er slått på igjen, gå tilbake til Sonos-appen for å kontrollere om produktene dine fremdeles viser feilen «Ikke konfigurert».


Tilknytt produktene på nytt


Redusere trådløse forstyrrelser

Trådløse forstyrrelser kan gi konfigureringsproblemer for stereopar eller hjemmekinoanlegg. Se artikkelen vår om å redusere trådløse forstyrrelser for å finne ut hvordan du endrer trådløs kanal og flytter Sonos unna visse elektroniske enheter for å unngå forstyrrelser.

Trenger du fortsatt hjelp?

Teknikerne våre kan hjelpe over telefonen eller med direktechat. Du kan også stille spørsmål til og søke etter svar hos andre Sonos-eiere i Sonos-fellesskapet vårt.