Hjemmekino eller stereopar vises som ikke konfigurert

Denne artikkelen viser trinn for å løse ikke konfigurert-status på rom med et stereopar, Sub eller Sub Mini eller hjemmekinoanlegg med surroundhøyttalere. Denne statusen kan oppstå i følgende scenarier:

  • I et stereopar når kommunikasjonen til en av høyttalerne er brutt


  • I et hjemmekinoanlegg med surround når kommunikasjonen er brutt til hovedproduktet i hjemmekinoanlegget


  • Når en Sub eller Sub Mini har mistet kommunikasjonen med høyttaleren den er tilknyttetSjekk strømforsyningen til produktene

Kontroller at strømledningene til alle produktene er godt plugget i og koblet til en fungerende strømkontakt.

Du kan sjekke om et produkt er slått på og svarer ved å trykke på knappen Spill av / sett på pause og se om statuslyset reagerer.


Start produktene på nytt

Pass på at alle produktene i det sammenkoblede settet blir startet på nytt. Du finner instruksjoner om hvordan du starter hvert Sonos-produkt på nytt i denne artikkelen.

Hvis produktet har et blinkende grønt lys etter at det er slått på, må du legge det til i anlegget igjen.


Start ruteren på nytt

Koble strømkabelen fra ruteren i 10 sekunder før du setter den inn igjen. Så snart ruteren er slått på igjen, gå tilbake til Sonos-appen for å kontrollere om produktene dine fremdeles viser feilen «Ikke konfigurert».


Tilknytt produktene på nytt


Redusere trådløse forstyrrelser

Trådløse forstyrrelser kan gi konfigureringsproblemer for stereopar eller hjemmekinoanlegg. Se artikkelen vår om å redusere trådløse forstyrrelser for å finne ut hvordan du endrer trådløs kanal og flytter Sonos unna visse elektroniske enheter for å unngå forstyrrelser.

Trenger du fortsatt hjelp?

Teknikerne våre kan hjelpe over telefonen eller med direktechat. Du kan også stille spørsmål til og søke etter svar hos andre Sonos-eiere i Sonos-fellesskapet vårt.