Produktet ble ikke funnet under konfigureringen

Denne artikkelen veileder deg gjennom noen trinn som er til hjelp når Sonos-appen ikke finner produktet ditt under konfigureringen. Hvis du opplever dette problemet, blir S2-appen stående i skjermbildet Søker etter produkter i nærheten … mens S1-appen vil vise feilmeldingen Fant ikke produktet.

Hvis du ikke konfigurerer et produkt, men det er rom som mangler i Sonos-appen, se artikkelen vår om manglende produkter i Sonos-appen for å koble rommet til på nytt.


Skjermbildet når produkter ikke blir funnet i S2- og S1-appene.


Sjekk LED-lampen på produktet

Kontroller at Sonos-produktet er koblet til strøm og at LED-lampen blinker grønt. LED-lampen på produktet blinker kanskje ikke grønt hvis den allerede er konfigurert i et annet system. Hvis LED-lampen ikke blinker grønt, tilbakestill produktet til fabrikkinnstillingene og prøv å konfigurere det på nytt.


Start produktet på nytt

Hvis du har problemer med å oppdage produkter under konfigureringen, hjelper det ofte å starte produktene på nytt. Bruk vår veiledning om hvordan du starter Sonos-produkter på nytt for å finne ut hvordan. Når produktet er slått på igjen, velger du Prøv igjen.


Sett produktet midlertidig et annet sted

Flytt produktet nærmere ruteren, og sørg for at mobilenheten er mindre enn 3 m fra produktet du konfigurerer. Hvis produktet kan kobles til på denne nye plasseringen, kan det hende den opprinnelige plasseringen er for langt unna ruteren til at en stabil tilkobling kan opprettholdes. Bruk veiledningen vår til å velge en trådløs eller kablet konfigurasjon for å finne den beste måten å konfigurere anlegget på.


Prøv en annen mobilenhet

Hvis feilen vedvarer, prøv å bruke en annen enhet som har Sonos-appen installert og som er koblet til systemet.


Koble til produktet med kabel

Hvis produktet har en Ethernet-kabel, kobler du det direkte til ruteren med en Ethernet-kabel og prøver å konfigurere det på nytt. Hvis dette er vellykket, kan du fjerne Ethernet-kabelen ved å følge veiledningen vår om å bytte mellom trådløs og kablet konfigurasjon.

Trenger du fortsatt hjelp?

Teknikerne våre kan hjelpe over telefonen eller med direktechat. Du kan også stille spørsmål til og søke etter svar hos andre Sonos-eiere i Sonos-fellesskapet vårt.