Produkter som mangler i Sonos S1 Controller-appen

Denne artikkelen hjelper deg med å hente tilbake et Sonos-produkt som har forsvunnet fra Sonos S1 Controller-appen. Trinnene nedenfor gjelder for et Sonos-anlegg som fremdeles fungerer, men som mangler et eller flere produkter i romlisten.

Hvis du ikke kan bruke Sonos-anlegget ditt i det hele tatt, og appen din viser feilmeldingen «Kan ikke koble til Sonos», se artikkelen Kan ikke koble til Sonos.


Raske løsninger for et manglende Sonos-produkt


Bruk «Finn manglende produkter» på Innstillinger-fanen

Sonos S1-appen for iOS og Android kan hjelpe deg med å koble til et manglende produkt igjen. Fra fanen  Innstillinger går du til Brukerstøtte >  Finn manglende produkter og følg anvisningene på skjermen.


Sjekk strømforsyningen til det manglende produktet

Sonos-produktet kan ha forsvunnet fra romlisten hvis det har mistet strømtilførselen. Kontroller at strømledningen til produktet er plugget godt inn og koblet til en fungerende strømkontakt.

Du kan sjekke om et Sonos-produkt er slått på og svarer ved å trykke på knappen Spill av / sett på pause og se om statuslyset reagerer.


Start det manglende produktet på nytt

Fjern strømkabelen fra Sonos-produktet, vent fem sekunder og plugg deretter kabelen inn igjen. Det hvite statuslyset vil blinke mens produktet slår seg på. Når produktet er ferdig med å slå seg på, kontrollerer du Sonos-appen for å se om det vises igjen.

Hvis produktet viser et blinkende grønt lys etter at det er slått på, må du legge det til i anlegget igjen.


Start ruteren på nytt

Koble ruteren fra strømmen, vent ti sekunder, og koble den til igjen. Det kan ta flere minutter før ruteren er tilkoblet igjen. Når nettverket er tilbake igjen, kontrollerer du Sonos-appen for å se om produktet vises igjen.Slik forhindrer du at Sonos-produkter forsvinner


Flytt Sonos-produktet nærmere ruteren

Hvis Sonos-produktet er langt unna ruteren, kan det ha vansker med å holde seg koblet til det trådløse nettverket. Prøv å flytte produktet nærmere ruteren for å forhindre utfall i fremtiden. Hvis Sonos-anlegget ditt har en kablet konfigurering, flytt produktet nærmere det nest nærmeste Sonos-produktet i stedet.


Fjerne eventuelle trådløse forstyrrelser

Trådløse forstyrrelser kan bidra til problemer som at Sonos-produkter forsvinner fra appen.

Du kan lese artikkelen vår om hvordan du reduserer trådløse forstyrrelser for å finne ut hvordan du endrer trådløs kanal og flytter Sonos unna visse elektroniske enheter for å unngå forstyrrelser.


Trenger du fortsatt hjelp?

Teknikerne våre kan hjelpe over telefonen eller med direktechat. Du kan også stille spørsmål til og søke etter svar hos andre Sonos-eiere i Sonos-fellesskapet vårt.