Produkter saknas i Sonos S1 Controller-appen

Den här artikeln hjälper dig att få tillbaka en produkt som har försvunnit från Sonos S1 Controller-appen. Anvisningarna nedan är avsedda för Sonos-system som fortfarande fungerar, men där en eller flera produkter saknas i listan över rum.

Om Sonos-systemet inte fungerar alls och appen visar felmeddelandet ”Kan inte ansluta till Sonos”, se artikeln Kan inte ansluta till Sonos.


Hitta snabbt en saknad Sonos-produkt


Använd funktionen Hitta produkter som saknas på fliken Inställningar

Sonos S1-appen för iOS och Android kan hjälpa dig att återansluta en produkt som saknas. Öppna fliken  Inställningar och välj Support >  Hitta produkter som saknas och följ anvisningarna på skärmen.


Kontrollera att den saknade produkten är ansluten till en strömkälla

Sonos-produkten kan ha försvunnit från listan över rum på grund av att den inte har ström. Kontrollera att produktens strömsladd är ordentligt isatt och ansluten till ett fungerande eluttag.

Du kan kontrollera att en produkt är påslagen och svarar genom att trycka på spela upp/pausa-knappen och se om statuslampan reagerar.


Starta om den saknade produkten

Koppla ur strömkabeln från Sonos-produkten, vänta i fem sekunder och anslut sedan kabeln igen. Den vita statuslampan blinkar medan produkten startar. När produkten har startat, kontrollera om den har dykt upp i Sonos-appen igen.

Om produkten blinkar grönt efter att ha startats om behöver du lägga till den i systemet igen.


Starta om routern

Koppla ur routern från strömkällan, vänta i tio sekunder och koppla sedan in den igen. Det kan ta flera minuter för routern att koppla upp till internet igen. När nätverket är aktivt igen, öppna Sonos-appen och kontrollera om produkten har dykt upp igen.Förhindra att Sonos-produkter försvinner


Flytta Sonos-produkten närmare routern

Om produkten är placerad långt från routern kan den ha svårt att upprätthålla anslutningen till det trådlösa nätverket. Prova att flytta produkten närmare routern för att undvika anslutningsproblem i framtiden. Om Sonos-systemet är trådbundet installerat flyttar du istället produkten närmare den Sonos-produkt som står närmast.


Eliminera eventuella nätverksstörningar

Störningar i trådlösa nätverk kan leda till problem, som att Sonos-produkter försvinner från appen.

Läs vår artikel om att minska störningar i trådlösa nätverk för information om hur du kan undvika störningar genom att byta trådlös kanal eller flytta Sonos längre från vissa typer av elektronisk utrustning.


Behöver du mer hjälp?

Våra teknikexperter kan hjälpa dig via telefon eller livechatt. Du kan också ställa frågor till andra Sonosägare och få dem besvarade i Sonos användarforum.