Spill av musikk som er lagret på Android-enheten din

Lydfiler som er lastet ned til Android-enheten din kan spilles av på Sonos-systemet ditt med Sonos-appen. Denne artikkelen viser hvordan du administrerer den nedlastede musikken for å sikre at den vises i Sonos-appen og hvordan den skal spilles av på Sonos-produktene.

Før du begynner  • Plasser lydfilene du har lastet ned i Musikk-mappen på Android-enheten. Hvis lydfilene ikke ligger i Musikk-mappen, vil de ikke vises i Sonos-appen.

Spill av musikk fra «Denne mobilenheten»

  1. Åpne Sonos-appen for Android.
  2. Fra fanen  Bla gjennom trykker du på Denne mobilenheten.
  3. Velg musikken du vil spille.

Musikk fra «Denne mobilenheten» kan ikke legges til i Sonos-spillelister.


Når du spiller av spor fra Android-enheten din, må den forbli på og koblet til nettverket. Hvis enheten kobles fra nettet, vil andre Sonos-apper vise en feilmelding hvis de prøver å spille av Android-spor som fremdeles ligger i køen din. Hvis den Android-enheten ikke er tilgjengelig lenger, fjern sporene fra køen for å forhindre eventuelle feil.

Trenger du fortsatt hjelp?

Teknikerne våre kan hjelpe over telefonen eller med direktechat. Du kan også stille spørsmål til og søke etter svar hos andre Sonos-eiere i Sonos-fellesskapet vårt.