Produkten hittades inte under installationen

I den här artikeln beskrivs några åtgärder du kan prova om Sonosappen inte lyckas hitta din produkt under installationen. Om det här problemet uppstår hänger sig Sonosappen på skärmen Söker efter produkter i närheten … och felmeddelandet Produkten hittades inte visas i S1 Controller-appen.

Om du inte försöker installera någon produkt men har rum som inte visas i Sonosappen kan du läsa vår artikel om när produkter saknas i Sonosappen för information om hur du ansluter dem igen.

Skärmen Produkten hittades inte i Sonosappen och S1 Controller-appen.


Kontrollera statuslampan på produkten.

Kontrollera att Sonosprodukten är ansluten till ström och att statuslampan blinkar med grönt sken. Det kan hända att statuslampan inte blinkar med grönt sken om produkten har varit installerad i ett annat system tidigare. Om statuslampan inte blinkar med grönt sken återställer du produkten till fabriksinställningarna och gör ett nytt försök att installera den.


Starta om produkten

Problem med att hitta produkter under installationen kan ofta lösas genom att de startas om. Läs mer om detta i vår guide om att starta om Sonosprodukter. När produkten är påslagen igen, välj Försök igen.


Flytta produkten tillfälligt

Flytta produkten närmare routern och kontrollera att din mobila enhet befinner sig max tre meter från produkten du försöker installera. Om produkten lyckas ansluta på den nya platsen kan det hända att den ursprungliga platsen är för långt ifrån routern för att det ska gå att upprätthålla en stabil anslutning. Se vår guide om att välja en trådlös eller trådbunden installation för att identifiera det bästa sättet att installera ditt system.


Använd en annan mobil enhet

Om felet kvarstår kan du prova att använda en annan enhet som Sonosappen är installerad på och som är ansluten till systemet.


Anslut produkten med en nätverkskabel

Om produkten har en nätverksport kan du koppla den direkt till routern med en nätverkskabel och sedan försöka installera den igen. Om detta lyckas kan du sedan ta bort nätverkskabeln genom att följa anvisningarna i vår guide om att växla mellan trådlös och trådbunden installation.

Behöver du mer hjälp?

Våra teknikexperter kan hjälpa dig via telefon eller livechatt. Du kan också ställa frågor till andra Sonosägare och få dem besvarade i Sonos användarforum.